Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Forumā diskutēs, kā izglītības sistēma sasniedz savu mērķi un nodrošina tautsaimniecību ar nepieciešamajiem speciālistiem

22. aprīlis
.
.
Foto: Pixabay.com

Vai Latvijas izglītības sistēma sasniedz savu mērķi un nodrošina tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu – uz šo jautājumu tiks meklēta atbilde izglītībai un nodarbinātībai veltītajā forumā «Izglītības sistēma un darba tirgus», kas, sākot no 21. maija, trīs ciklos tiešsaistē norisināsies trīs piektdienas pēc kārtas. Forumu rīko Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

Katra foruma diena būs veltīta noteiktam tematam – pamatizglītībai un vidējai izglītībai, augstākajai un profesionālajai izglītībai, kā arī pieaugušo izglītībai un pārkvalifikācijai. Forumā iecerēts definēt konkrētus priekšlikumus, kas palīdzētu pilnveidot izglītības sistēmu, lai nodrošinātu valsts tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, kā arī darbaspēka pārkvalifikāciju un kvalifikācijas pieaugumu. 

Pieteikšanās 1. diskusijai ilgst līdz 19.05.2021., 2. diskusijai līdz 26.05.2021, bet 3. diskusijai – 02.06.2021., aizpildot reģistrācijas anketu.

Forumā dalībniekus uzrunās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un RTU rektors Leonīds Ribickis.

«Nav šaubu, ka valsts izglītības sistēmas efektīva darbība ir pamats ilgtspējīgas labklājības attīstībai valstī. Iepriekšējā IZM, RTU un Saeimas rīkotajā konferencē mums sekmīgi izdevās nodefinēt izglītības sistēmas mērķi, kurš ir iekļauts IZM izstrādātajās Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam «Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai». Ir pienācis laiks vērtēt ne tikai atsevišķas institūcijas vai izglītības posmus, bet gan paraudzīties uz visu izglītības sistēmu kopumā, vai tā efektīvi kalpo sabiedrības attīstībai un ļauj mums vērtēt to kā vienu no labākajām Ziemeļeiropā. Šķiet, šobrīd jautājumu ir vairāk nekā labu atbilžu, bet par to tad diskutēsim šajās trīs konferences dienās,» saka A. Ašeradens. 

Foruma pirmajā dienā, 21. maijā, notiks diskusija par pamatizglītību un vidējo izglītību. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar izglītības sistēmas mērķi, un nozares eksperti stāstīs par aktualitātēm vidējās izglītības iestādēs, skolotāju piesaisti un sagatavotību, kā arī eksakto priekšmetu nodrošināšanas iespējām un risinājumiem sistemātiskā līmenī. Noslēgumā būs diskusija par skolēnu izvēles vadīšanu un izglītības sistēmas mērķu realizāciju.

«Izglītības atīstības pamatmērķis 2021.–2027. gadam ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā. Tam jāpiepildās, jau sākot ar pirmajām rotaļnodarbībām pirmsskolā, bērnu talantu un prasmju attīstību pamatskolā, mērķtiecīgi virzot uz spēcīgāko skolēna prasmju un iemaņu pilnveidi karjeras izvēlei. Vidusskolā un profesionālajā izglītībā ir jābūt kompetentam pedagogu atbalstam, kas mācīšanās procesā veido personības caurviju prasmes – problēmrisināšanu, pašvadītu mācīšanos, digitālās un sadarbības prasmes, tajā pašā laikā veidojot jauniešu profesionālo pieredzi,» uzskata izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Otrajā dienā, 28. maijā, uzmanības centrā būs augstākā un profesionālā izglītība. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar šo līmeņu izglītības rezultātiem, nozīmi un izaicinājumiem, savukārt diskusijā pārrunās, kā nodrošināt izglītības mērķu sasniegšanu un sasaisti ar darba tirgu. 

«RTU katru gadu absolvē vairāk nekā 2000 bakalaura, maģistra un doktora grāda ieguvēju, kuri ir pieprasīti darba tirgū, jo inženieru un augsto tehnoloģiju speciālistu Latvijā trūkst. Mūsu absolventu ieguldījumam ir nozīmīga loma valsts tautsaimniecībā, un mēs savas studiju programmas veidojam ciešā sadarbībā ar darba devējiem, lai sagatavotu speciālistus ar darba tirgū nepieciešamajām zināšanām un prasmēm,» saka RTU rektors Leonīds Ribickis. 

Trešā diena, 4. jūnijs, būs veltīta pieaugušo izglītībai un pārkvalifikācijai. Dalībnieki uzzinās par pašreizējo pieredzi, izaicinājumiem un nākotnes plāniem pieaugušo izglītības nodrošināšanā, bet diskusijā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kā pilnveidot pieaugušo izglītības sistēmu Latvijā un kādas zināšanas un prasmes būtu nepieciešams nodrošināt. 

4. jūnija dienas plāns.

Foruma programma.

Foruma programma angļu valodā.

Forums tiek organizēts, realizējot Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu Nr. 8.2.3.0/18/A/012 «Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība».

Kopīgot rakstu

Jaunumi