Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

8. Starptautiskā zinātniskā silikātu materiālu konference «BaltSilica 2018»

5. februāris, 2018
.
.

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Kauņas Tehnisko universitāti un Ādama Mickēviča universitāti Poznaņā izsludina pieteikšanos 8. Starptautiskajai zinātniskajai silikātu materiālu konferencei «BaltSilica 2018», kas notiks no 2018. gada 30.maija līdz 1. jūnijam, Rīgā, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3.

Recenzēti konferences raksti tiks publicēti Trans Tech Publications tiešsaistes piekļuves žurnālā «Key Engineering Materials» un iekļauti SCOPUS, ISI Web of Science, EBSCO, ProQuest un citās datubāzēs. Žurnāls aptver plaša spektra tematus, kas saistīti ar jaunu materiālu un to sintēžu izstrādi, izpēti, apstrādi un modelēšanu. Raksta garums 6 lapaspuses, iekļaujot attēlus, tabulas un atsauces, A4 formāts.

Konferences darba valoda ir angļu. Dalības formas – mutiskā prezentācija, stenda referāts.

Konferences tēmas:

  • T1 Dabiskie un mākslīgie akmens materiāli - neorganiskās saistvielas (ģipsis, kaļķi, portlandcements), betons, dabiskā un mākslīgā akmens korozija un restaurācija.
  • T2 Tradicionālie un uzlabotie (modernie) keramikas un stiklveida materiāli - poraini oksīda un māla keramikas materiāli, stikls un stikla šķiedras, emaljas un glazūras, uzlabotie/modernie keramikas un stiklveida materiāli.
  • T3 Neorganiskie un hibrīdie nanomateriāli - nanodaļiņas, plānās kārtiņas, nanokompozīti, mezoporainie, materiāli elektronikai un fotonikai, sintēzes un raksturošanas metodes, nanomateriālu pielietošana veselības aizsardzībā un vides aizsardzībā, materiāli vides attīrīšanai, jaunās nanotehnoloģijas.
  • T4 Neorganisko materiālu fizikālo un skaitlisko procesu simulācija - materiālu fizikas simulācija, kondensēto vielu modelēšana un produktu projektēšana un testēšana.

Konferences gala programmā var tikt iekļautas arī citas attiecināmas tēmas.

Konferences kalendārs un dalības maksa:

 

Priekšreģistrācija, kopsavilkumu iesniegšana

2. februāris–26. marts    

Kopsavilkumu apstriprināšana

29. marts    

Agrā reģistrācija      

2. februāris–6. aprīlis

200,

150*,

70** EUR

*Students

**Pavadošā persona

Reģistrācija

7. aprīlis–18. maijs

250, 200*, 90** EUR

Reģistrācijas apstiprināšana

līdz 12. aprīlim

 

Publikācijas iesniegšana

līdz 7. maijam

 

 

Vēlā reģistrācija (uz vietas)

28.–30. maijs

300, 250*, 110** EUR

Konferences dienas

30. maijs–1. jūnijs

 

Dalības maksā ietilpst konferences dalībnieku iepazīšanās pieņemšana, konferences materiāli, raksta publicēšana žurnālā «Key Engineering Materials», kafijas pauzes, pusdienas un saviesīgais vakara pasākums Jaunmoku pilī.

Konferences mājaslapa: http://www.smi.rtu.lv/en/node/386
Saziņai un papildinformācijai: m vai

Kopīgot rakstu

Ziņas