Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

RTU 59. Starptautiskā zinātniskā konference “Materiālzinātne un lietišķā ķīmija” (MSAC)

15. oktobris, 2018
.
.

Ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 59. Starptautiskā zinātniskā konference “Materiālzinātne un lietišķā ķīmija” (MSAC) notiks 2018. gada 26. oktobrī, Rīgā, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3.

Recenzēti konferences raksti tiks publicēti Trans Tech Publications tiešsaistes piekļuves žurnālā “Key Engineering Materials” un iekļauti SCOPUS, ISI Web of Science, EBSCO, ProQuest un citās datubāzēs. Žurnāls aptver plaša spektra tematus, kas saistīti ar jaunu materiālu un to sintēžu izstrādi, izpēti, apstrādi un modelēšanu. Raksta garums 4-5 lapaspuses, iekļaujot attēlus, tabulas un atsauces, A4 formāts.

Konferences darba valoda latviešu un angļu. Dalības formas – mutiskā prezentācija, stenda referāts, neklātienes dalība ar stenda referātu, studentu runas konkurss.

Konference ietver, bet neaprobežojas ar sekojošām tēmām:

  • Funkcionālā keramika;
  • Polimēri un kompozītmateriāli;
  • Biomateriāli;
  • Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija;
  • Biotehnoloģija;
  • Atjaunojamo degvielu tehnoloģijas;
  • Materiāli un tehnoloģijas opto- un mikroelektronikai;
  • Būvniecības materiālu ķīmija un tehnoloģija;
  • Tekstila un apģērbu tehnoloģija.

 

Konferences kalendārs un dalības maksa:

Agrā reģistrācija      

  1. maijs – 30. jūnijs

100*, 140, 180** EUR

*Studentam vai RTU darbiniekam (galvenajam autoram)

**Neklātienes dalība (iekļauta AO stenda referāta druka)

***Apstiprināšana – 7. sept., publikācijas iesniegšana – 11. sept.

Reģistrācija

30. jūnijs – 1. augusts

130*, 170, 210** EUR

Reģistrācijas apstiprināšana

līdz 5. augustam

 

Dalības maksas veikšana

līdz 20. augustam

 

Publikācijas iesniegšana

līdz 1. septembrim

 

Vēlā reģistrācija***

1. augusts – 5. septembris

170*, 200, 250** EUR

Konferences diena

26. oktobris

 

Konferences programma

Konferences mājaslapa: http://msac.rtu.lv/

Saziņai un papildinformācijai:

Atskats uz 2017. gada konferenci

Kopīgot rakstu

Jaunumi