Meklēt

RTU struktūra

https://www.rtu.lv/lv/rtusp/sp-studijas/stud-process/rtu-struktura
26. augusts, 2019 - Satura lapa

Rīgas Tehniskās universitātes struktūru veido centrālā administrācija, 9 fakultātes, 4 studiju un zinātnes centri, Rīgas Biznesa skola, RTU Inženierzinātņu vidusskola un RTU Olaines Tehnoloģiju koledža....

RTU SP projekti

https://www.rtu.lv/lv/rtusp/sp-projekti
17. augusts, 2019 - Satura lapa

Projekti un pasākumi ir redzamākā RTU Studentu parlamenta paveikto darbu daļa, un to netrūkst - tiek rīkoti pasākumi gan akadēmiskajā un zinātnes jomā, piemēram, Zinātnes mēnesis un Studentu Zinātniski tehniskā konference, gan ierastie kultūras un sp...

RTU Iezvanīšanas svētki

https://www.rtu.lv/lv/rtusp/sp-projekti/ks-projekti/iezvanisanas-svetki
15. oktobris, 2019 - Satura lapa

Pirmā studiju diena katram studentam ir īpašs un satraucošs sākums kaut kam nezināmam un jaunam, tādēļ RTU aicina to atzīmēt kopā ar augstskolas vadību un pārējiem studentiem Ķīpsalas kolonādē....

RTU rudens sporta spēles Ronīšos

https://www.rtu.lv/lv/rtusp/sp-projekti/ks-projekti/rtu-sporta-speles
15. oktobris, 2019 - Satura lapa

Katru mācība gada sākumu RTU Studentu parlaments rīko «RTU Sporta spēles» RTU Semināru, sporta un atpūtas bāzē «Ronīši», kur gan kādu laiku esošie, gan jaunie RTU studenti izmēģina savus spēkus sportā, kā arī iepazīstas un sadraudzējas viens ar otru!...

RTU SP kontakti

https://www.rtu.lv/lv/rtusp/sp-kontakti
13. augusts, 2019 - Satura lapa

Šeit vari uzzināt RTU Studenta parlamenta Valdes, biroja, fakultāšu Studentu pašpārvalžu un dienesta viesnīcu vecāko kontaktinformāciju!...

RTU SP ORTUS Biedru zona

https://www.rtu.lv/lv/rtusp/par-rtusp/ortus-biedru-zona
1. decembris, 2019 - Satura lapa

Jebkurš fakultātes Studentu pašpārvaldes biedrs ir arī RTU Studentu parlamenta biedrs, kuram arī ir iespēja izmantot RTU SP Biedru zonu RTU e-studiju portālā ORTUS un iepazīties gan ar sēžu protokoliem, gan iegūt dokumentu blankas, gan citu informāci...

RTU SP februāra Kopsapulce

https://www.rtu.lv/lv/rtusp/par-rtusp/sp-notikumi/atvert/sp-feb-ks
10. februāris - Notikums

RTU SP februāra Kopsapulce norisināsies 19. februārī plkst. 18:15 Āzenes ielā 12 103. auditorijā. Darba kārtība: Dienas kārtības un protokola apstiprināšana; Pilnvaras un izraksti. Vēlēšanu komisija - Sandis Migla Vēlēšanu Kopsapulce...

Talantīgākā RTU - pianiste no Meksikas

https://www.rtu.lv/lv/rtusp/par-rtusp/sp-zinas/atvert/talantigaka-rtu-pianiste-no-meksikas
1. janvāris - Jaunums

13. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā, piedaloties gan ārzemju, gan latviešu studentiem, tika aizvadīts International Students' Council rīkotais talantu konkurss «RTU got Talent 2019», kurā, parādot savu pianistes talantu, laurus pl...

Iespējas iesaistīties zinātnē RTU

https://www.rtu.lv/lv/rtusp/sp-zinatne/iesaiste-zinatne
25. septembris, 2019 - Satura lapa

Sper pirmos soļus zinātnē un iepazīsties ar RTU piedāvātajām laboratorijām vai atvērtā tipa darbnīcām!...

RTU Lielā Ziemassvētku balle

https://www.rtu.lv/lv/rtusp/sp-projekti/ks-projekti/ziemassvetku-balle
15. oktobris, 2019 - Satura lapa

Jau ierasts katru gadu studentiem doties uz Rīgas Latviešu biedrības namu, kur norisinās Rīgas Tehniskās universitātes Lielā Ziemassvētku balle. Ikviens RTU students tiek aicināts pievienoties uz balles sākumu, kad tiek vērtas balles durvis. Par ball...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 10205 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_