Meklēt

Inovācijas un tehnoloģiju pārnese

https://www.rtu.lv/lv/zinatne/uznemumiem-un-organizacijam/inovacijas-un-tehnologiju-parnese
23. augusts, 2016 - Satura lapa

Inovācijas un tehnoloģiju pārnese ir būtisks faktors valsts un visas sabiedrības dzīvē, tas veicina ilgtspējīgu attīstību, pilnveidošanos un zināšanu papildināšanu, turklāt ir viens no galvenajiem izaugsmes dzinējspēkiem un konkurētspējas nodrošinātā...

Sešas Latvijas augstskolas sāk vēl nebijušu projektu, attīstot studentos nodarbinātībai nepieciešamās jaunrades prasmes

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/sesas-latvijas-augstskolas-sak-vel-nebijusu-projektu-attistot-studentos-nakotnes-nodarbinatibai-nepieciesamas-jaunrades-prasmes
1. oktobris, 2019 - Jaunums

Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspējas, sešas Latvijas augstskolas sāk īstenot nebijušu projektu «Inovāciju granti studentiem»*, piedāvājot studentiem daudzveidīgus un modernus apmācību moduļus, plašas sadarbīb...

Trīs Baltijas valstu tehniskās universitātes vienojas par sadarbību, kas veicinās inovācijas izejmateriālu jomā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/tris-baltijas-valstu-tehniskas-universitates-vienojas-par-sadarbibu-kas-veicinas-inovacijas-izejmaterialu-joma
23. septembris, 2019 - Jaunums

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Tallinas Tehnoloģiju universitāte vienojas par zināšanu un inovāciju kontaktpunkta «EIT RawMaterials Baltic Hub» dibināšanu, kas palīdzēs Baltijas zinātniekiem un uzņēmumiem radīt ...

Inovācijas un uzņēmējdarbība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIGI?department=22061&type=A
1. jūlijs, 2019 - Studiju programma

Programma attīsta radošo domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavo uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.  ...

«Demola Latvia» 2019. gada rudens sezonas noslēguma pasākums

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/rtu-aicina-interesentus-iepazities-ar-studentu-komandu-risinajumiem-uznemumu-nakotnes-problemam-1
11. decembris, 2019 - Notikums

16. decembrī plkst. 16.00 notiks inovāciju platformas «Demola Latvia» 2019. gada rudens sezonas noslēguma pasākums, starpdisciplināras vietējo un starptautisko studentu komandām prezentējot inovatīvus risinājumus astoņu uzņēmumu definētām problēmsitu...

Rīgas Tehniskā universitāte saņem Inovāciju līdera balvu un saglabā vietu platīna kategorijā «Ilgtspējas indeksa» novērtējumā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rigas-tehniska-universitate-sanem-inovaciju-lidera-balvu-un-saglaba-vietu-platina-kategorija-ilgtspejas-indeksa-novertejuma
14. jūnijs, 2019 - Jaunums

Par ieguldījumu inovāciju sekmēšanā Rīgas Tehniskai universitātei (RTU) piešķirta «Inovāciju līdera» balva, bet «Ilgtspējas indeksa» novērtējumā jau otro gadu pēc kārtas RTU ierindojas platīna kategorijā. Augstie novērtējumi iegūti, pateicoties mērķt...

Zinātnieki un uzņēmumi viens otram palīdz apgūt atvērto inovāciju konceptu

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/zinatnieki-un-uznemumi-viens-otram-palidz-apgut-atverto-inovaciju-konceptu
12. jūnijs, 2019 - Jaunums

Zinātnieku sadarbība ar uzņēmumiem ir jauns veids, kā uzņēmējdarbības vidē iespējams ienest inovatīvo domāšanu. Ieguvums ir abpusējs – uzņēmumi ieguldot saņem jaunas zināšanas, savukārt universitātes – iespēju zinātnieku radītos produktus ieviest tir...

RTU un LSPA sadarbosies studijās, zinātnē un inovācijās

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/rtu-un-lspa-sadarbosies-studijas-zinatne-un-inovacijas-1
2. oktobris, 2018 - Notikums

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) parakstīs līgumu par sadarbību un studentu apmaiņu, tā uzsākot abu augstskolu sadarbību studijās, zinātnē un inovācijās. Līguma svinīgā parakstīšana notiks trešdien, 3....

Aicina doktorantus un pēcdoktorantus pieteikties komercializācijas apmācībām

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/aicina-doktorantus-un-pecdoktorantus-pieteikties-komercializacijas-apmacibam
2. decembris, 2019 - Notikums

«EIT RawMaterials Baltic Hub» aicina doktorantus un pēcdoktorantus pieteikties divu dienu apmācībām «Veiksmīgas komercializācijas tehnoloģiju attīstīšana», kas norisināsies 11.-12. decembrī. Divu dienu semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar k...

Universitātes finansiāli un ar padomiem studentiem palīdzēs īstenot biznesa idejas

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/universitates-finansiali-un-ar-padomiem-studentiem-palidzes-istenot-biznesa-idejas
7. oktobris, 2019 - Jaunums

Turpmākos trīs gadus studenti ar daudzsološām biznesa idejām un degsmi strādāt varēs pieteikties projektā, kas nodrošinās kā noderīgas mācības uzņēmējdarbībā, tā arī stipendijas un sadarbības iespējas ar jau esošiem uzņēmumiem. Programmā iesaistījušā...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 1011 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_