Meklēt

Inovāciju granti studentiem

https://www.rtu.lv/lv/zinatne/dizaina-fabrika/inovaciju-granti
1. oktobris, 2019 - Satura lapa

Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju, RTU īsteno nebijušu projektu «Inovāciju granti studentiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem»)....

Projekta «Inovāciju granti studentiem» atklāšana

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/projekta-inovaciju-granti-studentiem-atklasana
2. oktobris, 2019 - Notikums

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbības partneru vārdā aicina uz projekta «Inovāciju granti studentiem» atklāšanu, kas notiks 4. oktobrī studentu biznesa iespēju festivālā «ICEBREAKERS’19» Latvijas Universitātes Zinātņu mājā....

RTU ar dažādām aktivitātēm, stipendijām un grantiem vairos studentu inovatīvo domāšanu un jaunrades prasmes

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-ar-dazadam-aktivitatem-stipendijam-un-grantiem-vairos-studentu-inovativo-domasanu-un-jaunrades-prasmes
4. oktobris, 2019 - Jaunums

Lai vairotu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspējas, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) trīs gadu laikā, īstenojot dažādas aktivitātes projektā «Inovāciju granti studentiem», biznesa ideju attīstībā plāno ieguldīt ap 400 tūkst...

RTU aicina doktorantus pieteikties zinātnisko pētījumu komercializācijas apmācībām «Co.Lab»

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-aicina-doktorantus-pieteikties-zinatnisko-petijumu-komercializacijas-apmacibam-co-lab
11. oktobris, 2019 - Jaunums

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) līdz 20. oktobrim aicina doktorantūras studentus pieteikties zinātnisko pētījumu komercializācijas apmācībām «Co.Lab». Tā ir viena no projekta «RTU Inovāciju granti studentiem» aktivitātēm....

Sešas Latvijas augstskolas sāk vēl nebijušu projektu, attīstot studentos nodarbinātībai nepieciešamās jaunrades prasmes

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/sesas-latvijas-augstskolas-sak-vel-nebijusu-projektu-attistot-studentos-nakotnes-nodarbinatibai-nepieciesamas-jaunrades-prasmes
1. oktobris, 2019 - Jaunums

Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspējas, sešas Latvijas augstskolas sāk īstenot nebijušu projektu «Inovāciju granti studentiem»*, piedāvājot studentiem daudzveidīgus un modernus apmācību moduļus, plašas sadarbīb...

Stipendijas un granti

https://www.rtu.lv/lv/studijas/doktora-limena-studijas/stipendijas-doktorantura
25. augusts, 2016 - Satura lapa

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā s...

Turpinās pieteikšanās «Produktu attīstības projektam»

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/turpinas-pieteiksanas-produktu-attistibas-projektam
9. janvāris - Jaunums

Līdz 27. janvārim turpinās pieteikšanās «Produktu attīstības projektam» (PAP) - apmācību modulim, kurā studentu komandas, sistematizējot un padziļinot zināšanas jaunu produktu izstrādāšanā, tehnoloģiju pārnesē un komercializācijā, rada prototipus. Pa...

Universitātes finansiāli un ar padomiem studentiem palīdzēs īstenot biznesa idejas

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/universitates-finansiali-un-ar-padomiem-studentiem-palidzes-istenot-biznesa-idejas
7. oktobris, 2019 - Jaunums

Turpmākos trīs gadus studenti ar daudzsološām biznesa idejām un degsmi strādāt varēs pieteikties projektā, kas nodrošinās kā noderīgas mācības uzņēmējdarbībā, tā arī stipendijas un sadarbības iespējas ar jau esošiem uzņēmumiem. Programmā iesaistījušā...

RTU piedāvā iespēju maģistrantūras studentiem saņemt finansējumu zinātniskajai darbībai

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-piedava-iespeju-magistranturas-studentiem-sanemt-finansejumu-zinatniskajai-darbibai
27. novembris, 2019 - Jaunums

Maģistrantūras studentiem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar zinātni un plāno studēt doktorantūrā, ir iespēja pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) finansiālajam atbalstam, līdz 2020. gada 6. janvārim iesniedzot projekta pieteikumu un pret...

Stipendijas un granti

https://www.rtu.lv/lv/af/studijas-af/stipendijas-un-granti
30. novembris, 2017 - Satura lapa

Studējošie valsts budžeta finansētajās vietās var saņemt ikmēneša stipendiju un pretendēt arī uz citām stipendijām, kuras finansē un piešķir dažādi fondi un fakultātes mecenāti....

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 141 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_