Meklēt

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/NBCB?department=02063
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma «Būvniecība» paredz apgūt profilam atbilstošus vispārizglītojošos studiju kursus, nozares teorētiskos pamatkursus, nozares profesionālās specializācijas kursus kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. ...

Mašīnu un aparātu būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/NMCN?department=02063
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Bakalaura profesionālo studiju programma «Mašīnu un aparātu būvniecība» aptver trīs apmācības specializācijas: tehnoloģisko un projektēšanas specializāciju, metalurģiju, un spiedapstrādi. Programmas humanitārie, sociālie priekšmeti dod pamatzināšanas...

Mašīnu un aparātu būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DMCN?department=02500
29. maijs, 2018 - Studiju programma

Bakalaura profesionālo studiju programma «Mašīnu un aparātu būvniecība» aptver trīs apmācības specializācijas: tehnoloģisko un projektēšanas specializāciju, metalurģiju, un spiedapstrādi. Programmas humanitārie, sociālie priekšmeti dod pamatzināšanas...

RTU iesaistās kampaņā būvniecības izglītības popularizēšanai

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-iesaistas-kampana-buvniecibas-izglitibas-popularizesanai
13. janvāris - Jaunums

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iesaistījusies kampaņā «Mācies būvniecību», kas norisināsies līdz 2020. gada maijam, aicinot skolēnus nākotni saistīt ar būvniecību un izvēlēties studijas šajā jomā kādā no augstskolām vai profesionālajām mācību iest...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RBGB?department=24000&type=A
19. septembris, 2018 - Studiju programma

Programma sniedz izglītību inženierzinātņu nozares būvniecības apakšnozarē, sagatavojot studentus darbam būvju projektēšanā un būvdarbu uzraudzībā un veikšanā, kā arī tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskajam vai praktiskajam darbam. ...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/NBGB?department=02063&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma sniedz akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares būvniecības apakšnozarē, sagatavojot studentus tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī sniedzot izglītību būvniecības no...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DBCB?department=02500
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studējot šajā programmā, Tu iegūsi mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālo augstāko izglītību un praktiskās iemaņas būvniecības nozarē, kas ļaus Tev sākt darbu un veidot karjeru vienā no darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Kļūstot par būvinženi...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/LBCB?department=02600
30. maijs, 2018 - Studiju programma

Studējot šajā programmā, Tu iegūsi mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālo augstāko izglītību un praktiskās iemaņas būvniecības nozarē, kas ļaus Tev sākt darbu un veidot karjeru vienā no darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Kļūstot par būvinženi...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RBCB?department=24000
19. septembris, 2018 - Studiju programma

Studējot šajā programmā, Tu iegūsi mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālo augstāko izglītību un praktiskās iemaņas būvniecības nozarē, kas ļaus Tev sākt darbu un veidot karjeru vienā no darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Kļūstot par būvinženi...

Digitālās būvniecības izglītības diena

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/digitalas-buvniecibas-izglitibas-diena
19. septembris, 2019 - Notikums

24. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātniskās bibliotēkas konferenču zālē, Paula Valdena ielā 5 notiks Digitālās būvniecības izglītības diena. RTU organizē Digitālās būvniecības izglītības dienu, lai izzinātu situāciju Latvijas augst...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 1290 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_