Meklēt

SIA “CMB” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-cmb-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam aicināti pieteikties RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes studenti,...

Sākas izvirzīšana RTU Zelta fondam

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/sakas-izvirzisana-rtu-zelta-fondam
28. septembris, 2016 - Notikums
RTU

Papildu informācija: ...

RTU aicina studentus pieteikties Biznesa interešu klubam «Portfelis»

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-aicina-studentus-pieteikties-biznesa-interesu-klubam-portfelis
30. marts, 2017 - Jaunums
RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras centrs aicina Latvijas augstskolu studentus pieteikties Biznesa interešu klubam (BIK) «Portfelis», kurā Latvijā pazīstamu uzņēmumu un organizāciju pārstāvji sniegs vērtīgas uzņēmējdarbības un vadīšanas pra...

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

https://www.rtu.lv/lv/universitate/struktura-un-vadiba/fakultates/ethzf-1
20. augusts, 2016 - Satura lapa
RTU

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte sagatavo tehniskos tulkotājus mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas u...

Rīgas laku un krāsu rūpnīcas „Aizsardzība pret koroziju” stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/stipendijas-par-sasniegumiem-studijas/rigas-laku-un-krasu-rupnicas-aizsardziba-pret-koroziju-stipendija
7. februāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam aicināti pieteikties RTU pilna laika studenti: bakalaura līmeņa studenti sākot no 3. kursa, maģistranti, kas studējuši vismaz vienu studiju semestri  un doktoranti ar pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti korozijas problēmu risi...

Lietišķā ķīmija

https://www.rtu.lv/lv/mlkf/toposajiem-studentiem/mlkf_studiju_programmas/lietiska-kimija
21. marts, 2017 - Satura lapa
MLĶF

Studiju programma veidota, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.–2020.gadam. Tā aptver gan Latvijas tau...

Materiālzinātnes

https://www.rtu.lv/lv/mlkf/toposajiem-studentiem/mlkf_studiju_programmas/materialzinatnes
21. marts, 2017 - Satura lapa
MLĶF

Studējošie apgūst fundamentālās un inženierdisciplīnas, datormācību, informācijas atlases, uzkrāšanas un izvērtēšanas prasmi, kā arī iegūst vispārīgas zināšanas par pamatmateriāliem /koksnes materiāli, neorganiskie materiāli, polimēru materiāli, komp...

Apģērbu un tekstila tehnoloģija

https://www.rtu.lv/lv/mlkf/toposajiem-studentiem/mlkf_studiju_programmas/apgerbu-un-tekstila-tehnologija
21. marts, 2017 - Satura lapa
MLĶF

Studiju programma aptver dažādas ar atšķirīgām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītas jomas, ietverot arī inženierzinātņu pamatus. Studijas sniedz zināšanas par viedajām tekstilijām un to projektēšanu. Tev būs iespēja specializēties vienā no trim...

“Solvay Business Services Latvia” SIA praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/praktisko-iemanu-veicinasana/solvay-business-services-latvia-sia-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam varēja pieteikties uzņēmējdarbības, biznesa, loģistikas, finanšu, ekonomikas, informācijastehnoloģijuun personālvadības jomas studentiem. Konkursa kārtībā piešķirtas 8 ikmēneša stipendijas laika periodā no 2 līdz 5 mēnešiem 380 EUR apmērā d...

Ķīmijas tehnoloģija

https://www.rtu.lv/lv/mlkf/toposajiem-studentiem/mlkf_studiju_programmas/kimijas-tehnologija
21. marts, 2017 - Satura lapa
MLĶF

Studiju programma sagatavo speciālistus ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu un citiem ražošanas uzņēmumiem, kvalitātes kontroles un pētniecības laboratori...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 293 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_