Meklēt

Padomnieku konvents

https://www.rtu.lv/lv/universitate/struktura-un-vadiba/vadiba/padomnieku-konvents
24. augusts, 2016 - Satura lapa
RTU

RTU Padomnieku konventa galvenais mērķis ir veicināt RTU attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus atbilstoši valsts tautsaimniecības vajadzībām. Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru RTU attīstības stratēģijas jautājumos un atb...

Padomnieku konvents

https://www.rtu.lv/lv/ievf/zinatne-1/sadarbiba-ar-industriju/padomnieku-konvents-1
1. marts, 2018 - Satura lapa
IEVF

Konventa darbības mērķis ir veicināt RTU stratēģijai un valsts tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu RTU un fakultātes attīstību....

No 1990

https://www.rtu.lv/lv/muzejs/rtu-vesture/rtu-vestures-posmi/no-1990
9. novembris, 2017 - Satura lapa
IVPC

No 1990 Rīgas Tehniskā universitāte...

Kāpēc studēt mašīnzinības, transportu un aeronautiku?

https://www.rtu.lv/lv/mtaf/toposajiem-studentiem-mtaf/kapec-studet-masinzinibas-transportu-un-aeronautiku
20. jūnijs, 2017 - Satura lapa
MTAF

Ikviena MTAF pārstāvētā studiju nozare ir būtiskas Latvijas tālākās tautsaimniecības stabilizācijas un attīstības sastāvdaļa....

Pētniecības virzieni

https://www.rtu.lv/lv/af/zinatne-2/petniecibas-virzieni
30. novembris, 2017 - Satura lapa
AF

Zinātniskās pētniecības darbs fakultātē attīstās ciešā saistībā ar Latvijas arhitektūras un pilsētbūvniecības praksi....

RTU Zinātnieku nakts 2019

https://www.rtu.lv/lv/mlkf/par-mums-mlkf/mlkf-zinas/atvert/zinatn_nakts_2019
24. septembris, 2019 - Jaunums
MLĶF

27. septembrī no 18.00-22.00 RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē notiks Eiropas zinātnieku nakts pasākums.   Apmeklētājus gaidīs vairāk nekā 20 darbnīcas....

Stratēģija

https://www.rtu.lv/lv/universitate/strategija
24. augusts, 2016 - Satura lapa
RTU

RTU stratēģija sevī ietver būtiskākos uzstādījumus RTU attīstībai laika posmā līdz 2020. gadam, kā arī nosaka veicamās aktivitātes un atbildības dalījumu par veicamo uzdevumu izpildi....

Žurnāls «Innovation»

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/innovation
22. novembris, 2017 - Satura lapa
RTU

Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšnosacījums ir produktivitātes pieaugums – izaugsmei jābalstās uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti un inovāciju, šādi definējusi Ekonomikas ministrija. Zinātnes un uzņēmēju kopdarbā jau šobr...

Ieteiktie studiju kursi tālākizglītībai

https://www.rtu.lv/lv/studijas/talakizglitiba/kursi-klausitajiem/ieteiktie-studiju-prieksmeti-talakizglitibai
7. septembris, 2016 - Satura lapa
RTU

Fakultāšu ieteiktie studiju programmu kursi tālākizglītības nolūkiem....

Finanšu analītiķis

https://www.rtu.lv/lv/ditf/toposajiem-studentiem-ditf/kapec-studet-ditf/profesionala-izvele/finansu-analitikis
24. oktobris, 2017 - Satura lapa
DITF

Finanšu analītiķis strādā uzņēmuma vai iestādes struktūrvienībās, kuras organizē un vada finansiālo darbību....

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 357 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_