Meklēt

U. Cimdiņa vārdā nosauktās studiju noslēguma darbu stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/stipendijas-par-sasniegumiem-zinatne-un-p/u-cimdina-varda-nosauktas-studiju-nosleguma-darbu-stipendija
7. februāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam aicināti pieteikties RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” 2. kursa studenti, kuri izvēlas rakstīt maģistra darbu Ulda Cimdiņa vadībā. Konkursa kārtībā tika pie...

SIA "Hanzas Elektronika" praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-hanzas-elektronika-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
29. janvāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam varēja pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes bakalaura līmeņa studenti, kuri 2015./2016.studiju gadā turpina studijas sākot no bakalaura līmeņa 3. kursa, un maģistra līmeņa studenti. Konkursa ...

SIA “Felici” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-felici-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Stipendiju konkursam varēja pieteikties jebkuras Latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 1. kursa, kuri studē ekonomikas, uzņēmējdarbības jomā, tāpat arī pārtikas tehnoloģiju jomā. Konkursa kārtībā piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas ...

SIA ''Mykoob'' praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-mykoob-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
13. novembris, 2019 - Satura lapa
RTU AF

  Stipendiju konkursā var pieteikties informācijas tehnoloģiju jomu studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika periodā no 5 līdz 12 mēnešiem 400 EUR vērtībā dažādās prakses vietās. Stipendiāta paldies ''Vēlos pat...

SIA „Telia Latvija” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-telia-latvija-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
29. janvāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam varēja pieteikties augstākās izglītības iestāžu studenti, kuri pārzina un ir ieinteresēti moderno tehnoloģiju attīstībā un jaunumos. Konkursa kārtībā tika piešķirta 1 ikmēneša stipendija 8 mēnešiem EUR 150 vērtībā par praksi, kuras galvenai...

SIA “Baltma” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-baltma-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
14. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam varēja pieteikties jebkuru augstākās izglītības iestāžu pēdējo kursu studenti, kas studē metālapstrādes vai mašīnbūves nozarē, kā arī absolventi, kas beiguši studijas ne ātrāk kā 2015./2016. studiju gadā. Konkursa kārtībā tika piešķirta 1 k...

SIA ''CHR Design Solutions'' praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-chr-design-solutions-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
6. novembris, 2019 - Satura lapa
RTU AF

Stipendiju konkursā var pieteikties būvniecības jomas studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 6 mēnešiem 400 EUR vērtībā praktisko iemaņu iegūšanai inženiera - konstruktora asistenta prakses vietā.. Stipendiāta paldies ...

SIA „Baltijas Jūras Ģeoloģijas Centrs” pētnieciskā darba stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/stipendijas-par-sasniegumiem-zinatne-un-p/sia-baltijas-juras-geologijas-centrs-petnieciska-darba-stipendija
7. februāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam aicināti pieteikties RTU doktora studiju reflektanti vai doktora studiju līmeņa pilna laika, nepilna laika vai neklātienes studenti, kuri studē Latvijas Republikā licenzētā un akreditētā doktora studiju programmā. Konkursa kārtībā tiek pieš...

AS „G4S Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/praktisko-iemanu-veicinasana/as-g4s-latvia-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
29. janvāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam varēja pieteikties Latvijas augstāko izglītības iestāžu elektronikas un telekomunikāciju nozarē studējošie ar nopietnu interesi par elektroniku un informāciju tehnoloģijām.  Konkursa kārtībā tika piešķirta 1 ikmēneša stipendija 3 mēnešiem ...

RTU Absolventu asociācijas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/stipendijas-par-sasniegumiem-studijas/rtu-absolventu-asociacijas-stipendija
7. februāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

Stipendiju konkursam tiek aicināts pieteikties ikviens Rīgas Tehniskās universitātes students, kurš ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu RTU vārda popularizēšanā izglītības, zinātnes, kultūras vai sporta jomā Latvijas vai starptautiskajā mērogā un studij...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 1015 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_