Meklēt

Par mums

https://www.rtu.lv/lv/eef/eef-par-mums
22. februāris, 2017 - Satura lapa
EEF

Enerģētikas nozares globālais raksturs nosaka fakultātes zinātnieku un mācībspēku darba specifiku. Apzinoties, ka enerģētika, elektrotehnika un vides zinātnes ir viens no perspektīvākajiem un svarīgākajiem tautsaimniecības sektoriem pasaulē, mūsu uzd...

Lietišķā ķīmija

https://www.rtu.lv/lv/mlkf/toposajiem-studentiem/mlkf_studiju_programmas/lietiska-kimija
21. marts, 2017 - Satura lapa
MLĶF

Studiju programma veidota, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.–2020.gadam. Tā aptver gan Latvijas tau...

Studiju programmas

https://www.rtu.lv/lv/eef/toposajiem-studentiem-eef/studiju-programmas-3
4. aprīlis, 2018 - Satura lapa
EEF

Adaptronikas studiju programma dod studējošajiem pamatzināšanas par dažādu tautsaimniecības nozaru elektrisko tehnoloģiju realizācijas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, kā arī par to automatizācijas principiem un realizāciju. Enerģētika...

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

https://www.rtu.lv/lv/zinatne/petniecibas-platformas/it-un-komunikacija
23. augusts, 2016 - Satura lapa
RTU

Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez elektroniskām ierīcēm, programmatūras to vadīšanai un datu pārraides, tāpēc pētījumi šajā platformā ir aktuāli praktiski visās tautsaimniecības nozarēs....

Notiks izglītības foruma otrā diskusija

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/notiks-izglitibas-foruma-otra-diskusija
20. janvāris - Jaunums
RTU

Piektdien, 24. janvārī, plkst. 9.00-13.50 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5 notiks izglītības foruma «Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva» otrā diskusija «Valsts ilgtspēja un indivīda profe...

Bibliotēka

https://www.rtu.lv/lv/studijas/biblioteka
29. augusts, 2016 - Satura lapa
RTU

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai. Bibliotēka piedāvā R...

Zinātniskie projekti

https://www.rtu.lv/lv/ditf/zinatne-ditf/zinatniskie-projekti-1
6. aprīlis, 2017 - Satura lapa
DITF

Fakultātes darbinieki aktīvi piedalās dažādu zinātnisko projektu īstenošanā – gan vietējas nozīmes, gan starptautiska mēroga. Šeit ir apkopoti pēdējo piecu gadu svarīgākie projekti....

Noslēdzies izglītības forums «Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva»

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/izglitibas-foruma-otra-diskusija-par-individa-karjeras-attistibu
3. februāris - Jaunums
RTU

Noslēdzies izglītībai veltītais forums «Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva», kas janvārī norisinājās trīs diskusiju ciklos un ko rīkoja Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Izglītības un ...

Bibliotēka

https://www.rtu.lv/lv/bif/studijas-bif/biblioteka-3
25. janvāris, 2018 - Satura lapa
BIF

RTU Zinātniskā bibliotēka dibināta 1862. gadā vienlaikus ar pirmo augstskolu tā laika Latvijas teritorijā - Rīgas Politehnisko augstskolu, un tā ir vecākā augstskolu bibliotēka Latvijā....

Zinātniskie žurnāli

https://www.rtu.lv/lv/ievf/zinatne-ievf/petniecibas-platformas-1/zinatniskie-zurnali
20. oktobris, 2017 - Satura lapa
IEVF

Ekonomika un uzņēmējdarbība ISBN / ISSN numurs 1407-7337 Tematiskā joma Sērijā iekļautajos rakstos skartas Latvijas tautsaimniecības attīstības jautājumi kopumā, kā arī atsevišķu darbības sfēru šķērsgriezumā. ...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 357 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_