Meklēt

''MSC Shared Service Center Riga'' praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/praktisko-iemanu-veicinasana/msc-shared-service-center-riga-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
13. novembris, 2019 - Satura lapa
RTU AF

Stipendiju konkursā var pieteikties finanšu, grāmatvedības, datorikas un informācijas tehnoloģiju jomas studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 5 ikmēneša stipendijas laika periodā no 4 līdz  6 mēnešiem 200 - 350 EUR vērtībā dažādās prakses vietās...

SIA “Lattelecom” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-lattelecom-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam varēja pieteikties jebkuras augstākās izglītības iestādes studenti, kuri 2015./2016. studiju gadā turpina studijas, vēlams saistībā ar personāla vadību. Konkursa kārtībā tika piešķirta 1 ikmēneša stipendija 9 mēnešiem EUR 500 vērtībā par p...

Jāņa Alkšņa stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/stipendijas-par-sasniegumiem-zinatne-un-p/jana-alksna-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam aicināti pieteikties RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes bakalaura studiju programmu studenti, sākot no 2. kursa, kā arī arhitektūras profesionālās studiju programmas un maģistra studiju programmas studenti. Konkursa kārtībā tie...

SIA "Moller Baltic Import"praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-moller-baltic-import-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
29. janvāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

...

SIA ''ABC software'' praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-abc-software-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
6. novembris, 2019 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam varēja pieteikties informācijas tehnoloģiju jomas studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas 6 mēnešiem 288 EUR apmērā dažādās prakses vietās. Stipendiāta paldies ''Stipendija ir labs bonuss zināšanām, ko ieguvu...

Ata Sausnīša vārdā nosauktā skolēnu stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/stipendijas-par-sasniegumiem-studijas/ata-sausnisa-varda-nosaukta-skolenu-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni, kas dzimuši un auguši Smiltenes novadā. Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 62,50 EUR vērtībā 8 mēnešiem. Stipendiāta pateicības vārdi ''Vēlos pateik...

Dizaina tehnoloģiju institūta stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/stipendijas-par-sasniegumiem-studijas/dizaina-tehnologiju-instituta-stipendija
7. februāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam aicināti pieteikties RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas „Apģērbu un tekstila tehnoloģija” absolventi, kuri studiju procesā sasnieguši teicamas sekmes un augstus sasniegumus profesi...

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta studiju noslēguma darbu stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/stipendijas-par-sasniegumiem-zinatne-un-p/organiskas-kimijas-tehnologijas-instituta-studiju-nosleguma-darbu-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Ķīmijas tehnoloģijas bakalaura studiju programmas absolventi, kas savas studijas pabeiguši 2015./2016. mācību gadā, un noslēguma darbus izstrādājuši organisko vi...

Gustava Vanaga vārdā nosauktā studentu stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/stipendijas-par-sasniegumiem-studijas/gustava-vanaga-varda-nosaukta-studentu-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam aicināti pieteikties RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra programmās studējošie, kuri apgūst priekšmetus saistītus ar bioloģiski aktīvo savienojumu meklējumie...

AS “Inspecta Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/praktisko-iemanu-veicinasana/as-inspecta-latvia-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
14. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Stipendiju konkursam varēja pieteikties jebkuras Latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 1. kursa, kuri studē enerģētikas, mehānikas un siltumtehnikas jomās. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 5 ikmēneša stipendija laika periodā līdz ...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 1005 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_