Meklēt

Misija un vīzija

https://www.rtu.lv/lv/universitate/strategija/misija-un-vizija
22. augusts, 2016 - Satura lapa
RTU

RTU misija ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju....

Elektrotehnoloģiju datorvadība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EGO?department=11000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma sniedz augstāko profesionālo izglītību elektrotehnikā un sagatavo augstākā līmeņa speciālistus ar inženiera kvalifikāciju un maģistra grādu, kas spēj formulēt un risināt sarežģītus elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus dažādās t...

Valsts pētījumu programmas

https://www.rtu.lv/lv/ievf/zinatne-ievf/projekti-1/nacionala-meroga-projekti/valsts-petijumu-programmas
20. oktobris, 2017 - Satura lapa
IEVF

Mērķis ir zinātnisko pētījumu veikšana sabiedrībai nozīmīgu jautājumu izpētei un problēmu risināšanai....

Valsts prezidents: inženierzinātnes ir tautsaimniecības pamatā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/r-vejonis-inzenierzinatnes-ir-tautsaimniecibas-pamata
13. aprīlis, 2018 - Jaunums
RTU

Inženierzinātnes līdzīgi kā dabaszinātnes ir tautsaimniecības pamatā, un radīt arvien vairāk produktu ar augstu pievienoto vērtību var tikai gudri un zinoši cilvēki, apmeklējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu pilsētiņu Ķīpsalā, atzina Va...

RTU vēsture

https://www.rtu.lv/lv/muzejs/rtu-vesture
17. augusts, 2017 - Satura lapa
IVPC

Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Politehniskais institūts savu pašreizējo nosaukumu – Rīgas Tehniskā universitāte – ieguva 1990. gada 19. martā. Kopš tā laika augstskolā notiek studiju procesa reorganizācija, nodrošinot Eiropas Savienības prasībām a...

Monogrāfijas

https://www.rtu.lv/lv/ievf/zinatne-ievf/petniecibas-platformas-1/monografijas
20. oktobris, 2017 - Satura lapa
IEVF

Ozoliņa V., Počs R. Latvijas makroekonomiskā modeļa izstrāde un izmantošana tautsaimniecības analīzē un prognozēšanā ISBN / ISSN numurs 978-9934-10-511-1 Tematiskā joma Zinātniskā monogrāfijā dots makroek...

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/ICH?department=22000
5. marts - Studiju programma
RTU

Mūsdienās, attīstoties urbanizācijas procesam, aizvien aktuālāka kļūst pilsētu kā reģionu attīstības centru nozīme. Programmā Tu apgūsi inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes, arhitektūras un teritoriju plānošanas, kā arī vides zinātnes studiju p...

Projekti

https://www.rtu.lv/lv/eef/zinatne-eef/projekti-eef
23. janvāris, 2019 - Satura lapa
EEF

Valsts pētījumu programmas projekti: LATENERGI projekts «Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei»; projekts Nr. 2 «Energosistēmas attīstības plānošanas un enerģij...

Bibliotēka

https://www.rtu.lv/lv/studijas/pakalpojumi/biblioteka-2
8. septembris, 2016 - Satura lapa
RTU

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai. Bibliotēka piedāvā R...

Bibliotēka

https://www.rtu.lv/lv/universitate/rtu-pakalpojumi/biblioteka-1
4. novembris, 2016 - Satura lapa
RTU

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai. Bibliotēka piedāvā R...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 357 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_