Meklēt

Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/stipendijas-par-sasniegumiem-zinatne-un-p/ivara-strautmana-latvijas-regionalas-arhitekturas-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Stipendiju konkursam aicināti pieteikties RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes akadēmisko un profesionālo studiju programmu studenti. Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 stipendija 1200 EUR apmērā. Stipendiāta pateicības vārdi: ''Paldi...

SIA "DPA" pētniecības darbu stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/stipendijas-par-sasniegumiem-zinatne-un-p/sia-dpa-petniecibas-darbu-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Stipendiju konkursā var pieteikties jebkurā augstākās izglītības iestādē studējošie studenti, kuri izstrādā pētniecības darbu uzņēmuma piedāvātā tēmā. Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija kā stimuls pētnieciskā darba izstrādei EUR 22...

SIA ''Gamechanger Audio'' praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-gamechanger-audio-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
7. novembris, 2019 - Satura lapa
RTU AF

Stipendiju konkursam varēja pieteikties inženeirzinātņu un vadības zinātņu jomas studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas 6 mēnešiem 250 - 500 EUR vērtībā dažādās prakses vietās.. Stipendiāta paldies ''Vēlos pateikties ...

SIA “LatRosTrans” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-latrostrans-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Stipendiju konkursam aicināti pieteikties jebkuras augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 2. kursa.  Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija EUR 400 vērtībā 1 mēnesim, asistējot iepirkumu un noliktavas uzskaites moduļa ievieša...

AS "G4S Latvia" stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/stipendijas-par-sasniegumiem-studijas/as-g4s-latvia-stipendija
8. februāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

Konkursa kārtībā tika piešķirta viena ikmēneša stipendija 150 LVL vērtībā 10 mēnešiem. Konkursam tika aicināti pieteikties RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā augstākā līmeņa (maģistrantūras) un otrā līmeņa profesionālās studij...

SIA “Funderful” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-funderful-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam varēja pieteikties jebkuras Latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, kuri studē datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju jomā. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas laika periodā no 6 līdz 12 mēnešiem 300 - 450 EUR...

AS “Hansamatrix” atbalsta stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/stipendijas-par-sasniegumiem-studijas/as-hansamatrix-atbalsta-stipendija
15. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam aicināti pieteikties RTU Elektrotehnikas un telekomunikāciju fakultātes bakalaura un maģistra līmeņa studenti, kuri pabeiguši vismaz 1 semestri un turpina studijas izvēlētajā specialitātē, bet nav ar pietiekamu materiālo nodrošinājumu studi...

Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktā stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/stipendijas-par-sasniegumiem-studijas/elzas-un-arvida-lazdupa-varda-nosaukta-stipendija
7. februāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam aicināti pieteikties RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti, kuri dzimuši un auguši Dzelzavas pagastā. Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 10 mēnešiem EUR...

SIA ''SKONTO Concrete Cladding'' praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/praktisko-iemanu-veicinasana/sia-skonto-concrete-cladding-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
14. novembris, 2019 - Satura lapa
RTU AF

Konkursam varēja pieteikties būvniecības jomas studenti. Konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija 6 mēnešiem 450 EUR apmērā būvniecības projektu vadītāja asistenta prakses vietā.    Stipendiāta pateicības vārdi ''Vēlos jums pateikt lie...

SQUALIO (iepriekš DPA) praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/studentiem-3/istenotie-konkursi/praktisko-iemanu-veicinasana/squalio-ieprieks-dpa-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija
14. decembris, 2017 - Satura lapa
RTU AF

...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 1004 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_