Meklēt

Pētījuma «Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā» rezultātu prezentācija

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/petijuma-universitasu-ieguldijums-latvijas-tautsaimnieciba-rezultatu-prezentacija-8263
11. decembris, 2012 - Jaunums
RTU

Latvijas Universitāšu asociācija (LUA) ir veikusi universitāšu absolventu aptauju un pētījumu «Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā». Pētījuma rezultātu prezentācija notika Rīgas Tehniskajā universitātē. ...

Starptautiskā Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/informacija/atbalstitajiem/istenotie-projekti/starptautiska-izgudrojumu-un-inovaciju-izstade-minox
16. februāris, 2018 - Satura lapa
RTU AF

Izgudrojumu un inovāciju izstādi MINOX 2016 organizēja biedrība "CONNECT Latvija” un Latvijas Izgudrotāju biedrība. Tā tika rīkota Latvijas Izgudrotāju dienas ietvaros ar mērķi popularizēt izgudrotāju darbību Latvijas sabiedrībā, veicināt izgudrojumu...

Latvija – CERN

https://www.rtu.lv/lv/aef/latvija-un-cern
14. septembris, 2017 - Satura lapa
AEF

Tā ir starptautiska laboratorija augstas enerģijas daļiņu fizikas pētījumiem, kas pārsniedz atomfizikas ietvarus....

Lietišķā ķīmija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/KMT?department=14000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Studiju programma veidota, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.–2020. gadam. Tā aptver gan Latvijas ta...

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MMM?department=25000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma sagatavo speciālistus, kuri ir konkurētspējīgi Latvijas un Eiropas Savienības modernajā inženierzinātņu darba tirgū, tautsaimniecību orientējot uz augstāko ekonomikas attīstības līmeni – starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu.  ...

Goda biedri

https://www.rtu.lv/lv/universitate/atzinibas-un-apbalvojumi/goda-biedri
26. augusts, 2016 - Satura lapa
RTU

Par RTU Goda biedru var ievēlēt Latvijas un citu valstu zinātnes, izglītības, kultūras, sabiedriskos, tautsaimniecības un administratīvos darbiniekus, kuri sekmējuši universitātes būtisku attīstību....

Goda biedri

https://www.rtu.lv/lv/muzejs/rtu-vesture/muzejs-goda-biedri
20. septembris, 2017 - Satura lapa
IVPC

Par RTU Goda biedru var ievēlēt Latvijas un citu valstu zinātnes, izglītības, kultūras, sabiedriskos, tautsaimniecības un administratīvos darbiniekus, kuri sekmējuši universitātes būtisku attīstību....

Pētniecības platformas

https://www.rtu.lv/lv/zinatne/petniecibas-platformas
22. augusts, 2016 - Satura lapa
RTU

Straujā tehnoloģiju attīstība industrijā prasa kompleksus problēmu risinājumus, kas pārsniedz vienas fakultātes specializācijas robežas, tāpēc Rīgas Tehniskajā universitātē zinātnieki no dažādām fakultātēm sadarbojas starpdisciplināros pētījumos taut...

Studiju programmas

https://www.rtu.lv/lv/aef/augstas-energijas-dalinu-fizika/studiju-programmas-hep
14. septembris, 2017 - Satura lapa
AEF

RTU iecerēts izveidot studiju programmu augstas enerģijas daļiņu fizikas apguvei. Programma tiks veidota, lai apgūtu daļiņu fiziku paralēli ar paātrinātāju tehnoloģiju....

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BGS?department=24000&type=A
4. marts - Studiju programma
RTU

Programma sagatavo tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē ar padziļinātām zināšanām projektu izstrādē un vadībā, kas ir spējīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām....

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 357 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_