RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

RTU Latvijas Jūras akadēmijā (LJA) viesojas Lietuvas Jūras akadēmijas pārstāvji

2. februāris
.
.
.

RTU LJA draudzīgā vizītē apmeklēja Lietuvas Jūras akadēmijas pārstāvji – direktora vietniece akadēmiskajā darbā Rima Mickiene un direktora vietnieks pētniecības un inovāciju jomā Dr. Justas Žaglinskis. Tikšanās laikā RTU LJA un Lietuvas Jūras akadēmijas pārstāvji vienojās par ciešāku sadarbību docētāju un studentu mobilitātes īstenošanā un zinātniskās pētniecības attīstībā.

Abas puses vienojās par kopīgu dalību Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP) projektos, lai veicinātu docētāju un studentu mobilitāti, kā arī sniegtu atbalstu studentiem, kuri ir ieinteresēti papildus esošajam studiju plānam apgūt studiju kursus, kurus spēj nodrošināt partneraugstskola. «Tā ir lieliska iespēja piedāvāt studentiem tieši tādu saturu, kāds tiem ir vissaistošākais, papildus iegūstot neatsveramu starptautisko pieredzi. Piemēram, kuģu mehānikas studiju programmā studējošajiem tas dotu papildu iespējas apgūt robotiku, datorvadību un programmēšanu vai ar elektroautomātiku saistītus studiju kursus, kas darbā lieti noderēs,» atzīst Rima Mickiene. Jau tuvākajā laikā tiks sperti soļi šīs idejas īstenošanā.
RTU LJA un Lietuvas Jūras akadēmijas vadībai ir arī kopējas ieceres attīstīt zinātni, organizējot ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenci par aktualitātēm jūrniecībā un atsākot izdot zinātniski pētniecisko rakstu krājumu «Journal of Maritime Transport and Engineering», kurā tiks publicēti raksti par dažādiem jūrniecības aspektiem, tostarp kravu pārvadājumiem un loģistiku, kuģošanas drošību, klimatneitralitāti, jūrniecības izglītību u. c. nozarei aktuāliem tematiem.
Lietuvas Jūras akadēmijas pārstāvji viesojās arī RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē, lai pārrunātu turpmāko sadarbību projektu, pētniecības un jaunās specializācijas «Ostu un jūras transporta loģistika» studiju programmas «Uzņēmējdarbības loģistika» ietvaros.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

2. februāris plkst. 0:00

Līdzīgi raksti

Jaunumi