RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Par RTU LJA direktora pienākumu izpildītāju kļūst Edijs Štāls

1. marts
.
.
.
RTU Latvijas Jūras akadēmijas direktora pienākumu izpildītājs Edijs Štāls par darba prioritātēm izvirzījis jūrniecības izglītības attīstību, piesaistot jaunus pedagogus no nozares, mācību līdzekļu pilnveidi, zinātnes stiprināšanu un partnerības veidošanu ar industriju.

Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmijā (RTU LJA), sākot no 1. marta, direktora pienākumus sāk pildīt līdzšinējais RTU LJA direktora vietnieks Edijs Štāls. Līdzšinējais RTU LJA direktors Dmitrijs Goreļikovs ir izvēlējies pievērsties akadēmiskajam darbam, tāpēc RTU LJA turpinās mācībspēka darbu asociētā profesora amatā.

E. Štāla uzdevums būs turpināt jau iesākto darbu, LJA integrējot RTU. Jaunais direktora pienākumu izpildītājs uzskata, ka RTU LJA ir jākļūst par centrālo jūrniecības izglītības un inovāciju centru Baltijā, tāpēc par sava darba prioritātēm viņš izvirzījis jūrniecības izglītības attīstību, piesaistot jaunus pedagogus no nozares, mācību līdzekļu pilnveidi, studējošo skaita palielināšanu, zinātnes stiprināšanu un partnerības veidošanu ar industriju. Līdztekus tam E. Štālam būs jārūpējas par RTU LJA materiāltehniskā nodrošinājuma attīstību un mācību iestādes pārcelšanos uz RTU studentu pilsētiņu Ķīpsalā, kur ir paredzēts koncentrēt visas Rīgā esošās RTU struktūrvienības. 

E. Štāls ir kuģu mehāniķis un jūrniecības speciālists ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi nozarē – darbā uz kuģiem, jūrnieku profesionālajā sagatavošanā un tās uzraudzībā. Viņš sākotnējo jūrniecības izglītību guvis LJA Jūrskolā, savukārt LJA absolvējis kā inženieris kuģu mehānikā, bet maģistra grādu ieguvis jūras transportā. Patlaban RTU studē, lai iegūtu maģistra grādu darba aizsardzībā. 

E. Štāls ir piedalījies jūrnieku profesiju standartu, jūrniecības izglītības programmu un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē. Pēc viņa iniciatīvas 2023. gadā ir nodibināta biedrība «Latvijas Kuģu mehāniķu asociācija», kas apvieno inženiertehnisko specialitāšu jūrniekus – kuģu mehāniķus, kuģu elektromehāniķus un citus jūrniecības speciālistus, lai rūpētos par jūrniecības un jūrnieku profesiju nākotni Latvijā – popularizētu kuģu mehānikas profesijas un piesaistītu tām jauno paaudzi, veicinātu jūrnieku profesionālās sagatavošanas kvalitāti un jūrskolotāja profesijas prestižu, sekmētu zinātnes attīstību un jaunāko tehnoloģiju ieviešanu jūrniecībā. 

RTU LJA ir pirmā un vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas kā seno jūrniecības izglītības tradīciju turpinātāja sagatavo augstākā līmeņa jūrniecības speciālistus. LJA par RTU autonomu struktūrvienību kļuva 2022. gada 1. novembrī. Arī pēc pievienošanās RTU LJA turpina savas studiju programmas, nodrošinot jūrniecības izglītību atbilstoši starptautiskajām konvencijām un saglabājot akadēmijas nosaukumu, identitāti un tradīcijas. Savukārt 2023. gada 1. aprīlī RTU pievienojās Liepājas Jūrniecības koledža.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

1. marts plkst. 18:17

Līdzīgi raksti

Jaunumi