RTU Liepāja
Parādīt izvēlni
RTU Liepāja

Pēdējā LiepU padomes sēdē atskatās uz paveikto

1. marts
.
.
.
Liepājas Universitātes padome beidz darbu

Ceturtdien, 29. februārī, notika pēdējā Liepājas Universitātes padomes sēde, jo ar 1. martu Liepājas Universitāte iekļaujas RTU un kļūst par RTU Liepāja.

Liepājas Universitātes rektore Dace Medne informēja par sagatavotajiem grozījumiem Liepājas Universitātes stratēģijā, ko padome atbalstīja.

Mūžizglītības nodaļas vadītāja Ilma Neimane prezentēja mūžizglītības tirgus izpēti reģionā, veicot konkurentu analīzi. Padomes locekļi diskutēja par mūžizglītības pakalpojumu attīstības iespējām, kā arī noteica mērķi līdz 2026. gada beigām panākt ieņēmumus no mūžizglītības pakalpojumiem 600 000,- eiro apmērā. Padome pieņēma lēmumu, ka trīs mēnešu laikā ir jāaktualizē mūžizglītības stratēģija, lai sasniegtu izvirzīto finanšu mērķi.

Izvērtējot 2023. gada finanšu rezultātus, padome uzsvēra nepieciešamību nodrošināt atbilstošu risku vadību un pastiprināt iekšējās kontroles saistībā ar ieguldītā priekšfinansējuma atgūšanu, darbu ar debitoriem un Valdemāra ielas projekta uzraudzību.

Liepājas Universitātes padome savu darbu ir veikusi divu gadu garumā. Padomes priekšsēdētājs Andris Grafs pateicās padomei par darbu un izvērtēja paveikto: «Īpaši vēlos uzsvērt, ka LiepU padomei izdevies nodrošināt stratēģiski svarīgākā lēmumu pieņemšanu par augstskolas reorganizāciju RTU ekosistēmā. Šis ir uz izcilību vērsts risinājums, kas paredz visu LiepU studiju virzienu attīstību attīstību, tajā skaitā inženierzinātņu, humanitāro un sociālo zinātņu jomā. Tas nozīmē, ka LiepU sadarbībā ar RTU veicinās kvalitatīvas, konkurētspējīgas un mūsdienīgas augstākās izglītības un mūžizglītības īstenošanu, kā arī zinātniskās darbības attīstību Kurzemes reģionā. Vienlaikus šajā darba posmā ir veiksmīgi izdevies piesaistīt jaunu rektori, kas vada pārmaiņu un LiepU attīstības procesu, padomē ir apstiprināta jauna LiepU attīstības stratēģija, aktualizēts nekustamo īpašumu attīstības plāns, kā arī apstiprinātas politikas, kas nosaka būtiskākos darbības principus tajā skaitā budžeta, risku vadības un personāla jautājumos. Vēlos pateikt paldies padomes locekļiem un LiepU kolēģiem par sadarbību un ieguldījumu LiepU attīstībā šo divu gadu laikā.»

Savukārt Liepājas Universitātes rektore Dace Medne teica paldies padomei par darbu, dāvinot Liepājas Universitātes pasniedzēja stikla mākslinieka Herberta Erba veidoto apbalvojumu.

Līdz ar to 29. februārī Liepājas Universitātes padome savu darbu beidz.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

Simona Laiveniece

Publikācijas datums

1. marts plkst. 14:27

Līdzīgi raksti

Jaunumi