RTU Liepāja
Parādīt izvēlni
RTU Liepāja

Dienesta viesnīca

Dienesta viesnīca

Dienesta viesnīca atrodas Ganību iela 36/48 un to apsaimnieko uzņēmums SIA “O.A.G.Projekti”.
Īres līgumi tiks slēgti ar minēto uzņēmumu.

Īres maksu maksāt minētajam uzņēmumam:
- skaidrā naudā, ierodoties d/viesnīcā
- bezskaidrā naudā uz SIA “O.A.G.Projekti” kontu

SIA “O.A.G. Projekti”
Reģ.Nr. LV42103079662
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22
Konts: LV49PARX0020201200002
Informācijā saņēmējam rakstiet:
RTU Liepāja Studenta vārds uzvārds– īre par septembri

Dienesta viesnīcas telefons – 24243933

Diensta viesnīcas cenas

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN

Spēkā ar 2023. gada 1. septembri****

N.p.k. Pakalpojuma veids Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR *
4.1. Maksājums par vienu gultas vietu LiepU darbiniekam vai studentam, noslēdzot ar LiepU līgumu**  
  vienvietīga istabiņa 160,00 mēnesī
  divvietīga istabiņa 88,00 mēnesī
  trīsvietīga istabiņa

65,00 mēnesī

4.2. Maksājums par vienu gultas vietu istabiņā, kurā veikts remonts, LiepU darbiniekam vai studentam, noslēdzot ar LiepU līgumu**  
  vienvietīga istabiņa

190,00 mēnesī

  divvietīga istabiņa 105,00 mēnesī
  trīsvietīga istabiņa 76,00 mēnesī
4.3. Gultas vieta LiepU pilna un nepilna laika studentam un kursu dalībniekam (maksā ir iekļauts gultas veļas komplekts) 12,00 diennaktī no personas
4.4.

Gultas vieta LiepU reflektantam (maksā ir iekļauts gultas veļas komplekts), uzrādot pieteikumu studijām

12,00 diennaktī no personas
4.5. Gultas vieta LiepU studentam, kuram ir akadēmiskais atvaļinājums 4.1.-4.4. p. noteiktā maksa + 12.00 mēnesī
4.6.

Gultas vieta LiepU aicinātajam viesim (zinātniskais darbinieks, mācībspēks, students), maksā ir iekļauts gultas veļas komplekts ***

12,00 diennaktī no personas
4.7.

Gultas veļas komplekta izsniegšana vai maiņa LiepU darbiniekam, kursu dalībniekam vai studentam

5,00 komplekts
4.8. Atkārtotas dienesta viesnīcas caurlaides izsniegšana LiepU darbiniekam, kursu dalībniekam vai studentam 5,00 par vienu caurlaidi
4.9. Dienesta viesnīcas elektroniskā ieejas karte LiepU darbiniekam, kursu dalībniekam vai studentam 5,00 par vienu karti
4.10. Ledusskapja noma 10,00 mēnesī
4.11.

Piemaksa par elektroierīcēm istabā:

- ledusskapis (privātais)

- tējkanna

- sildītājs

6,00 mēnesī

5,00 mēnesī

30,00 mēnesī

Pilna laika studentam, uzsākot studiju gadu (no 1. septembra), pirmais maksājums jāveic 2 mēnešu apmērā (noteiktā maksa par esošo mēnesi + drošības nauda par 1 mēnesi). Līdz mēneša 20. datumam ir jāveic maksājums par nākamo mēnesi.

*Cenā nav iekļauts gultas veļas komplekts.
**Bārenim/1.grupas invalīdam, uzrādot statusu apliecinošu dokumentu, tiek piešķirta atlaide 50% apmērā no īres maksas (izdevumus kompensē RTU Liepāja).
*** Izdevumus kompensē saskaņā ar RTU Liepāja struktūrvienības iesniegumu (veidlapa pieejama KVS).

"Liepu Hostelis" Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi