Dzīves kvalitātes nodrošināšana arī vecumdienās

Dzīves kvalitātes nodrošināšana arī vecumdienās

Biomateriālu ražošana kaulaudu bojājumu ārstēšanai

Problēma
Sabiedrība visā pasaulē noveco. Ir jāmeklē risinājumi, lai nodrošinātu cilvēku dzīves kvalitāti arī vecumdienās.

Risinājums
Materiālu un implantu izstrāde kaulaudu reģenerācijai un aizvietošanai. Izstrādātos granulveida biomateriālus iespējams ērti izmantot zāļu piegādes sistēmu izveidei un klīniskajām vajadzībām, piemēram, kaulu defektu aizpildīšanai.

Ilgtermiņa ietekme
Rīgā uzsāktā  Baltijas Biomateriālu ekselences centra veidošana ļaus veidot sadarbību un zināšanu apmaiņu starp vietējām un starptautiskajām pētniecības organizācijām, kā arī  industriju.  Apvienojot kompetences un attīstot infrastruktūru, tiks stiprināta biomateriālu nozare  reģionā. Tiks izstrādāti un komercializēti jauni biomateriāli kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijai, ortopēdijai un citām jomām.