RTU Kultūras centrs
Parādīt izvēlni
RTU Kultūras centrs

RTU pavasara talka «Iestādīsim dziesmu Likteņdārzā»

RTU pavasara talka «Iestādīsim dziesmu Likteņdārzā»

Ik pavasari RTU Kultūras centrs aicina universitātes studentus, mācībspēkus un darbiniekus piedalīties īpašā pavasara talkā «Iestādīsim dziesmu Likteņdārzā» uz salas Koknesē. Talciniekus tajā dziesmoti allaž atbalsta RTU māksliniecisko kolektīvu dalībnieki.

Šī akcija kā tradīcija aizsākās 2012.gadā, kad Likteņdārzā, kad RTU 150 gadu svinību ietvaros, simboliski apliecinot kopīgo universitātes un Latvijas valsts likteņos, RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis iestādīja dižozolu, RTU Zinātniskā bibliotēka - savas 150 gades ābeli, savukārt RTU amatiermākslas kolektīvu dalībnieki ar dziesmām un dejām - ceriņu aleju kopā ar RTU Studentu parlamentu un RTU Sporta klubu, kā arī papildināja dārza amfiteātri ar gandrīz 100 laukakmeņiem. 

Todien L.Ribickis izteica gatavību talku un jauno kociņu apkopšanu veidot kā ikgadēju tradīciju, kura pirms Mātes dienas kopā pulcētu RTU darbiniekus un universitātes tautas mākslas kolektīvu pārstāvjus ar savām ģimenēm. Ņemot vērā kuplo universitātes saimi, čaklu roku netrūktu.

Esam pateicīgi visiem, kas atsaucās aicinājumam Latvijas simtgades dāvanas sagatavošanā līdz 2018. gadam. Dzīvi mūsu atmiņās ierakstīta gaiļbiksīšu sēšana pļavās, spireju stādīšana draugu alejā, smilšu līdzināšana un akmeņu nolasīšana Likteņdārza sirdī - amfiteātrī, armijas senā bruģakmens pārlasīšana, krāšņumaugu laistīšana, dziesmoti un lecot sudmaliņas kopā ar RTU mākslinieciskajiem kolektīvu dalībniekiem ainaviskajā krastā pie Daugavas. Varam apliecināt tā tiešām ir «vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Gan cilvēka, gan valsts. Satiekas, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu piepildīt savus sapņus nākotnē».

«Tie, kuri līdz šim piedalījušies darbos un fakultāšu koku stādīšanā, aicināti braukt un aplūkot, cik lieli viņu kociņi – ozoli, ceriņi, ābelītes – ir izauguši, un piedalīties sakopšanas darbos. Savukārt tiem, kuri vēl nav klātienē redzējuši šo unikālo dāvanu Latvijai simtgadē, Jums joprojām ir iespēja piedalīties tās veidošanā! Dārzs ir dzīvs, tam katru gadu jāpalīdz plaukt un zelt!» aicina RTU Kultūras centra vadītāja Asja Visocka.

Likteņdārzā aug RTU rektora akadēmiķa Leonīda Ribicka RTU 150 gadei veltītais ozols, Kultūras centra māksliniecisko kolektīvu, Sporta kluba, Studentu parlamenta stādītie ceriņi un dzīvības koks, Zinātniskās bibliotēkas ābele, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, kā arī Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes jubilejām veltītie ozoli un Kultūras centra Dziesmu un Deju svētkiem veltītā liepa.

Likteņdārzs ir unikāls dārzs. Tam nav anologu ne Latvijā, ne visā Baltijā. 
Esam vienoti! Likteņdārza tapšanu joprojām var atbalstīt daudzos veidos.
Visi jaunumi atrodami Facebook lapā.