Izmēģinājuma datubāzes

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RTU. Ja uzskatāt, ka RTU nepieciešams datubāzi abonēt, lūdzu, rakstiet RTU Zinātniskajai bibliotēkai vai arī ierosiniet šeit.

Datubāzes pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka – E-resursi).

Konsultācijas par datubāžu lietošanu un meklēšanu tajās sniedz Informācijas un tehnoloģiju nodaļa – tālr. +371 67089102, e-pasts: , RTU Zinātniskā bibliotēka.


Datubāzes Art & Architecture Source, Communication Source un Education Source Ultimate EBSCOhost platformā

RTU bibliotēkā piedāvā datubāzu izmēģinājumu līdz 11.06.2024.

Art & Architecture Source pilnteksta datubāzē ietilpst 380+ žurnāli, 180+ grāmatas un vairāk nekā 63 000 attēlu kolekcija.

Tēmas: arhitektūra un arhitektūras vēsture, interjera dizains, ainavu arhitektūra, reklāmas māksla, arheoloģija, mākslas vēsture, kostīmu dizains, amatniecība, dekoratīvā māksla, grafiskā māksla, rūpnieciskais dizains, glezniecība, fotogrāfija, keramika, grafika, tēlniecība, tekstilizstrādājumi.

Communication Source ir plaša žurnālu kolekcija sociālās komunikācijas, masu mediju jomā un citās saistītās jomās: valodniecībā, retorikā, mediju studijās, komunikācijas teorijā. Datubāzē ir iekļauti vairāk nekā 680 žurnālu pilnteksti.

Education Source Ultimate datubāze ir visaptverošs informācijas avots par izglītības jautājumiem. Tajā ir gandrīz 2500 žurnālu un vairāk nekā 500 grāmatu pilnteksti, kā arī ziņojumi, statistikas gadagrāmatas, izglītojoši testi, konferenču materiāli.

Datubāze ir nozīmīgs informācijas avots zinātniskās pētniecības programmās, studentu izglītošanas un mācību programmu veidošanas procesā.

Atvērt datubāzes: http://search.ebscohost.com/


Datubāzu CAB Abstracts with Full Text, EconLit un Environment Complete izmēģinājums EBSCOhost platformā

RTU bibliotēkā piedāvā datubāzu izmēģinājumu līdz 11.06.2024.

CAB Abstracts with Full Text aptver galvenos dabaszinātņu priekšmetus, tostarp lauksaimniecību, vidi, pārtikas zinātni, cilvēku veselību, mikoloģiju, uzturu, augu zinātnes un veterinārās zinātnes. Saturā 1200+ pilnteksta žurnāli.

EconLit piedāvā vairāk nekā 370 pilnteksta žurnālus, 15 grāmatas, tostarp Pasaules tirdzniecības rokasgrāmatu.

Priekšmeti: kapitāla tirgus, valsts izpēte, ekonometrija, ekonomiskā prognozēšana, vides ekonomika, darba ekonomika, monetārā teorija, pilsētu ekonomika.

Environment Complete ir vadošā pilnteksta datubāze vides pētījumiem.

Tēmas: lauksaimniecība, ekosistēmas, ekoloģija, enerģētika, atjaunojamie energoresursi, dabas resursi, ūdenssaimniecība, vides piesārņojums un atkritumu apsaimniekošana, vides aizsardzības tehnoloģijas, lauksaimniecība, sociālā ietekme, pilsētas plānošana.

Datubāzē ir vairāk nekā 200 pilntekstu monogrāfiju un 1000 pilntekstu zinātnisko žurnālu (arhīvs no ~1920. g.).

Atvērt datubāzes http://search.ebscohost.com/


Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) e-žurnālu. PNAS ir daudznozaru zinātnisks žurnāls: Zemes, atmosfēras un planētu zinātnes, Matemātika, Lietišķā matemātika, Fizika, Ekoloģija, Vides zinātnes, Statistika, Datorzinātnes, Ķīmija, Bioķīmija. Publicē pētījumu ziņojumus, komentārus un pārskatus.

Atvērt datubāzi.

Studijas