RTU Starptautiskā nedēļa

RTU Starptautiskā nedēļaKopš 2012. gada Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskās sadarbības departaments (RTU SSD) organizē ikgadēju Starptautisko nedēļu, lai veicinātu jaunu kontaktu dibināšanu un stiprinātu esošās partnerības. Tiek slēgti jauni sadarbības līgumi, ko veiksmīgi izmanto RTU studenti, mācībspēki un darbinieki.

Dalībniekiem atgriežoties darbā savās universitātēs un ikdienā esot saskarsmē ar dažādu struktūrvienību pārstāvjiem, mācībspēkiem un studentiem, tiek veicināta ne tikai RTU starptautiskā atpazīstamība, bet arī – aktīvāka divpusēja studentu un mācībspēku apmaiņa un sadarbība dažādu pētniecības aktivitāšu īstenošanā.

Kopš 2015. gada tiek organizētas arī darba grupas, kurās dalībnieki var iegūt dziļāku izpratni par partneraugstskolu finanšu administrēšanas principiem un budžeta veidošanas jautājumiem, pēcāk labo praksi pārņemot savās augstskolās. Dalībnieki informē par dažādu fondu finansējuma piesaisti un tā apguvi projektu īstenošanā.

Starptautiskajā nedēļā notiek dažādas tematiskas lekcijas, prezentācijas un diskusijas, dalībnieku individuālas vizītes RTU fakultātēs un administratīvajās struktūrvienībās, kā arī kultūras pasākumi, kuros dalībnieki ne vien iepazīst RTU un tās darbības sfēras, bet arī gūst priekšstatu par Latvijas kultūru.

Pieteikšanās RTU starptautiskajai nedēļai tiek izsludināta februārī, un pasākums norisinās maija beigās.

Starptautiskā nedēļa 2016

RTU Starptautiskā nedēļaNo 2016. gada 23. līdz 27. maijam notika piektā RTU Starptautiskā nedēļa. Tajā piedalījās 35 pārstāvji no deviņām valstīm: Čehijas, Francijas, Grieķijas, Islandes, Kosovas, Polijas, Portugāles, Spānijas un Vācijas.

Starptautiskās nedēļas programma tika iedalīta divos tematiskajos blokos: pirmo veidoja praktiskās nodarbības ar mērķi dalīties pieredzē, pilnveidot kompetences, kā arī stiprināt esošās partnerības augstskolu vidū un dibināt jaunus kontaktus; otro – plaša kultūras un izklaides programma, parādot Rīgu kā atraktīvu galamērķi ne tikai no kvalitatīvas studiju vides, bet arī no brīvā laika pavadīšanas iespēju viedokļa. 

Tika diskutēts par ES atbalsta programmas Erasmus+ piedāvātajām iespējām kultūras daudzveidības sekmēšanā, īpaši akcentējot starpkultūru komunikācijas nozīmi starptautiskās sadarbības organizēšanā un augstskolas globālās atpazīstamības veicināšanā. Dalībnieki tika informēti par projektu rezultātu popularizēšanu un sabiedrisko attiecību nozīmi mediju informēšanā un sabiedrības izglītošanā par Erasmus+ sniegtajām iespējām.

Pasākumā tika organizētas arī darba grupas, kurās dalībnieki varēja iegūt dziļāku izpratni par partneraugstskolu finanšu administrēšanas principiem un budžeta veidošanas jautājumiem, pēcāk labo praksi pārņemot savās augstskolās. Dalībnieki arī dalījās savā pieredzē par dažādu fondu finansējuma piesaisti un tā apguvi projektu īstenošanā.

Dalībnieku atsauksmes:

 • Thanks for the good time in Riga! I will recommend the workshop for my colleagues to join next year.
 • Why don’t you make it monthly but only once per year?
 • The organization before and during the International Week was just perfect. You made us feel very welcome.
 • I learntd so much in a very short time about so many countries, people, cultures and traditions. Erasmus+ is a very important program to feel better connected with Europe.
 • I gained friends, knowledge about other universities which are participating in this event, learned more about RTU (financial side), for example, how they manage the accounting department etc. I also learnt a new language!
 • It was very important for me to speak English and do practical tasks.  I really enjoyed the project of summarizing my personality in 15 seconds!
Starptautiskā nedēļa 2015

RTU Starptautiskā nedēļaNo 2015. gada 25. līdz 29. maijam notika ceturtā RTU Starptautiskā nedēļa. Tajā piedalās 31 pārstāvis, pārstāvot 21 augstskolu no deviņām Eiropas valstīm: Austrijas, Čehijas, Francijas, Grieķijas, Polijas, Slovēnijas, Turcijas, Ungārijas un Vācijas. 

Dalībnieki tika informēti par RTU starptautiskā mārketinga aktivitātēm un rezultātiem ārzemju studentu piesaistē. Tika organizēts arī grupu darbs, kurā dalībnieki izstrādāja ārzemju studentu piesaistes stratēģiju, pamatojoties uz savstarpēju informācijas apmaiņu par viņu pārstāvēto augstskolu pieredzi un praksi šajā jautājumā.   

Paralēli starptautiskās sadarbības jautājumu padziļinātai apguvei notika informatīvas darba grupas, lai dalībnieki iegūtu plašāku sapratni par partneraugstskolu finanšu administrēšanas principiem un budžeta veidošanas jautājumiem un labo praksi varētu pielāgot savās augstskolās. Dalībnieki arī informēja par dažādu fondu finansējumu un to apguvi pētniecības projektu īstenošanā, kā arī diskutēja par savu augstskolu pārstāvniecības pozitīvo un negatīvo praksi, uzturot dialogu ar valsts politikas veidotājiem. 

Dalībnieku atsauksmes:

 • Great workshops, very relevant to the context of my work. Great atmosphere! I loved the staff training at RTU! Thanks!
 • Perfectly organized, very good mixture of information, lectures and entertainment.
 • Good to know other colleagues with financial background.
 • Very informative and interesting week, nice connections with different persons – it was a very funny group, really enjoyed it.
Starptautiskā nedēļa 2014

RTU Starptautiskā nedēļaNo 2014. gada 26. līdz 30. maijam notika trešā RTU Starptautiskā nedēļa, ko organizēja Starptautiskās sadarbības departaments. Tajā piedalījās 34 pārstāvji, pārstāvot 25 augstskolas no 11 valstīm: Čehijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Turcijas un Vācijas.

Programmas tematika tika veltīta jautājumiem, kas skar jaunākās tendences augstākās izglītības internacionalizācijā. Starptautiskās nedēļas dalībnieki devās arī individuālajās vizītēs uz RTU fakultātēm un administrācijas struktūrvienībām, lai tiktos ar savu jomu kolēģiem un apspriestu konkrētākus sadarbības jautājumus un plānotu nākotnes uzdevumus.

Kā noslēguma pasākumā atzina it visi tās dalībnieki, Starptautiskā nedēļa ir bijusi vērtīga un interesanta pieredze ne vien no profesionālā viedokļa – patiesu iedvesmu ir devusi arī viesmīlība, atvērtība un draudzīgums, ar kādu dalībnieki šajā nedēļā saskārušies gan RTU telpās, gan ārpus tām. Tika uzteikta RTU Starptautiskās sadarbības departamenta darba organizācija un spēja lieliski orientēties jautājumos, kas saistīti ar studentu mobilitāti un internacionalizāciju.

Dalībnieka atsauksme:

 • Vēlos pateikt paldies par iespēju šeit būt un piedalīties tik lieliskā pasākumā! Pirms šurp atbraucu, man bija vairākas iespējas, kurp doties darbinieku pieredzes apmaiņas braucienā. Izvēlējos Rīgu un RTU. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā bija pareizā izvēle, jo bija ļoti interesanta programma – gan individuālās vizītes, gan grupu darbs. Atgriežoties savā valstī, noteikti izteikšu ierosinājumu savas universitātes vadībai rīkot šādu nedēļu arī pie mums!
Starptautiskā nedēļa 2013

RTU Starptautiskā nedēļaNo 2013. gada 27. līdz 31. maijam notika otrā RTU Starptautiskā nedēļa, kurā piedalījās 39 dalībnieki, pārstāvot 30 universitātes no 12 valstīm: Beļģijas, Grieķijas, Igaunijas, Itālijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas, Somijas, Spānijas, Turcijas un Ungārijas. 

Starptautiskās nedēļas dalībnieki tika informēti par augstākās izglītības sistēmu Latvijā un RTU struktūru, zinātniskās pētniecības virzieniem un galvenajiem attīstības plāniem, piemēram, RTU studentu pilsētiņas būvniecību Ķīpsalā. Tāpat dalībnieki tika iepazīstināti ar RTU pieredzi sadarbībā ar industriju, veicinot dažādu inovatīvu produktu izstrādi, ieviešanu un veicināšanu tirgū.

Dalībniekiem bija iespēja gūt dziļāku izpratni par RTU stratēģiskajām vadlīnijām un īstenotajām aktivitātēm ceļā uz trešās paaudzes universitātes statusu. Tika veicināts dialogs par internacionalizācijas procesa attīstību RTU un dalībnieku pārstāvētajās augstākās izglītības iestādēs, kā arī ārzemju studentu piesaistē, uzņemšanā un viņu studiju procesa organizēšanā.

Dalībnieku atsauksmes:

 • Very well-organized event; enjoyable, interesting, inspiring, etc. Taking part in your international week will be one of the most important experience for me.
 • It was an awesome event which has left only good impressions. You are doing an excellent work and it will be a pleasure to continue our fruitful cooperation. I hope that I will have the chance to visit your Institution and your wonderful town in the future as well!!! Thank you for your warmth, hospitality and cooperation!
 • It was a very intensive and productive week, a useful experience. Everything that you’ve suggested was interesting and I enjoyed the kind and warm atmosphere.
 • It was professionally organized. The colleagues were kind and friendly. It was the best training week I’ve ever been to.
 • When we received the invitation to RTU International Staff Training Week, I knew it’s an event I have to take part in. I am glad I managed to come to Riga. It has been an excellent opportunity to learn from each other and to exchange experience.
 • Very informative, interesting, useful. It was pleasure to be here. RTU training week – go on!
Starptautiskā nedēļa 2012

RTU Starptautiskā nedēļaNo 2012. gada 28. maijam līdz 1. jūnijam notika pirmā RTU Starptautiskā nedēļa, kurā piedalījās 24 dalībnieki no 11 valstīm: Francijas, Gruzijas, Lietuvas, Krievijas, Polijas, Rumānijas, Somijas, Spānijas, Turcijas, Ukrainas un Vācijas.

Dalībnieki tika informēti par augstākās izglītības sistēmu Latvijā un kopīgu studiju programmu izveidi, kā arī jaunākajiem pētījumiem par Boloņas procesa ieviešanas gaitu Latvijā un Eiropā. Tāpat viņi guva priekštatu par trešās paaudzes universitāti, inovācijām kā RTU «dzīvesveidu» un pozitīvo pieredzi Erasmus intensīvās programmas īstenošanā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē.

Starptautiskās nedēļas dalībnieki tika informēti par RTU piedāvātajām iespējām ārzemju studentiem, kā arī guva dziļāku izpratni par atšķirībām dažādu tautu komunikācijā. Pasākuma dalībnieki devās arī individuālajās vizītēs uz vairākām RTU fakultātēm un administrācijas struktūrvienībām, lai tiktos ar savas jomas kolēģiem un apspriestu konkrētākus sadarbības jautājumus, kā arī plānotu nākotnes uzdevumus.