Studiju mobilitāte ar partnervalstīm

ERASMUS+ STUDIJU MOBILITĀTES ETAPI – Students piedalās RTU Erasmus+ ĀSD aptaujā katra gada decembrī/janvāri, norādot valsti un/vai augstskolu uz kuru vēlas doties > ĀSD sagatavo un iesniedz projektu par attiecīgo valsti > projekta apstiprināšanas gadījumā students piesakās mobilitātei uz attiecīgo valsti un partneraugstskolu > students piedalās RTU konkursā uz attiecīgo mobilitāti > tiek apstiprināts mobilitātei > dodas mobilitātē un sekmīgi apgūst studiju kursus > atgriežas RTU, kur apgūtie kursi tiek atzīti.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM – analogas kā ar programmvalstīm (ES līmenī)
Stipendijas apjoms – 650 EUR mēnesī + ceļa izdevumu apmaksa, balstoties uz ES distances kalkulatoru pēc ceļošanas attāluma. Vīzu izdevumi un apdrošināšana ir jāsedz pašam mobilitātes dalībniekam.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PIETEIKŠANĀS – iesniedzamo dokumentu saraksts ir analogs kā ar programmvalstīm (ES līmenī), pieteikšanās notiek sazinoties ar Aneti Beinaroviču.

Pēc mobilitātes jāiesniedz: 

  • biļetes/iekāpšanas taloni vai to kopijas;
  • atskaite tiešsaistes platformā Mobility Tool (saites nosūtīšanu stipendiātam nodrošina Erasmus+ koordinators).

Papildu informācija: RTU Ārzemju studentu departamenta Projektu nodaļā Kronvalda bulvārī 1, 212. telpā; +371 67089185,