Personāla mobilitāte (partnervalstis)

Erasmus+ programma atbalsta
 1. Docēšanu – augstākās izglītības iestāžu docētāji kā vieslektori dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām 
 2. Personāla mācības – augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālās pilnveides aktivitātes (izņemot konferences), nodrošinot dalību a) mācībās, b) darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā. 
Stipendiātu atlase

Stipendiātu apstiprināšanu veic partneraugstskolā ārpus ES, bet no RTU puses priekšrocība ir stipendiātiem, kuri: 

 • piesakās Erasmus/Erasmus+ programmas stipendijai pirmo reizi;
 • vada studiju programmā paredzētās plānveida studiju nodarbības ārzemju studējošajiem;
 • vada studiju programmā paredzētās plānveida studiju nodarbības angļu valodā Latvijas vai ārzemju studējošajiem;
 • palīdz KA107 projekta plānošanā, sagatavošanā un studentu mobilitāšu realizācijā;
 • mobilitātes rezultātā rada jaunus studiju materiālus, sadarbības līgums ārpus ES, vai veic citu starptautiskās sadarbības veicinošu aktivitāti.
Stipendijas apjoms
Stipendijas apjoms: 160 EUR/dienā + ceļa izdevumu apmaksa, balstoties uz ES distances kalkulatoru pēc ceļošanas attāluma. Vīzu izdevumi un apdrošināšana ir jāsedz pašam mobilitātes dalībniekam.
Pieteikšanās
Katra gada decembrī/janvārī struktūrvienības iesūta savus priekšlikumus ĀSD, kas tos apkopo un iekļauj KA107 projekta pieteikumā, pēc apstiprināšanas tiek izsludināts pieteikšanās uzsaukums ORTUS vidē apstiprinātajām mobilitātēm. 
Pirms brauciena

Pirms brauciena jānoformē: 

 • docēšanas programma/personāla mācību darba plāns, ko paraksta stipendiāts, struktūrvienības vadītājs un uzņemošās augstskolas/uzņēmuma pārstāvis (veidlapa pieejama www.rtu.lv/erasmus);
 • komandējuma rīkojums;
 • stipendijas līgums (sagatavo RTU Erasmus+ koordinators).
Pēc brauciena

Pēc brauciena jāiesniedz: 

 • biļetes/iekāpšanas taloni vai to kopijas;
 • atskaite tiešsaistes platformā Mobility Tool (saites nosūtīšanu stipendiātam nodrošina Erasmus+ koordinators).

Papildu informācija: RTU Ārzemju studentu departamenta Projektu nodaļā Kronvalda bulvārī 1, 212. telpā ; +371 67089185,