Erasmus+ mobilitāte no/uz partnervalstīm

No 2015. gada Erasmus apmaiņas programma ir paplašinājusies ārpus Eiropas robežām, ļaujot mobilitātēm jaunās Erasmus+ programmas ietvaros notikt ne tikai Eiropas robežās, bet arī citur pasaulē. Jau no programmas darbības sākuma, RTU ir līderis iegūtā finansējuma un īstenoto mobilitāšu skaita ziņā visā Eiropā, un šobrīd tiek realizētas mācību, docēšanas un pieredzes apmaiņas mobilitātes ar universitātēm no visas pasaules.
Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, studējot kādā no augstākās izglītības iestādēm ārpus Eiropas, ar kuru RTU noslēgusi divpusējo sadarbības līgumu. (skatīt sarakstu «Erasmus+ valstu saraksts»).  

Erasmus+ studiju un prakses mobilitāte RTU tiek īstenota saskaņā ar «Rīgas Tehniskās universitātes studentu mobilitātes organizēšanas kārtību Erasmus+ projektos mobilitātei uz partnervalstīm».

Studiju mobilitāte ar partnervalstīm

Personāla mobilitāte (partnervalstis)

Erasmus+ programma atbalsta docēšanu – augstākās izglītības iestāžu docētāji kā vieslektori dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām – un personāla mācības – augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālās pilnveides aktivitātes (izņemot konferences), nodrošinot dalību mācībās, darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā.