Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

SCEE`2018

Godātie kolēģi,

Organizatoriskās komitejas vārdā esam priecīgi paziņot, ka starptautiskā zinātniskā konference “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2018)" notiks 2018. gada 18.-19. oktobrī Rīgā, Paula Valdena ielā 6, RTU Zinātniskās bibliotēkas telpās.

“Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2018)” nodrošina diskusiju platformu pētniekiem, kurā ikviens var iepazīstināt interesentus ar jaunākajiem sasniegumiem, pētījumu atklājumiem, idejām un to pielietojumu zinātnē,  biznesā un ekonomikā. Konferences mērķis ir dalīties ar zinātnisko pētījumu rezultātiem, dažādās biznesa un ekonomikas disciplīnās, apmainīties ar zināšanām un pieredzi, tādējādi veidojot pamatu daudznozaru pētījumiem. Konference pulcēs vadošos zinātniekus, pētniekus un doktorantus no visas pasaules.

Jūs esat laipni aicināti piedalīties un izmantot iespēju prezentēt savas nepublicētās tēzes un/vai pilna apjoma zinātniskos rakstus. Konferences oficiālās valodas ir latviešu un angļu.

Visi raksti (publikācijas) tiks izvērtēti pamatojoties uz  divu neatkarīgu ekspertu recenzijām, pieņemtie dokumenti tiks publicēti: 

• Konferences krājumā (ISSN 2256-0866) vai 

• recenzētos zinātniskajos žurnālos, kas iekļauti un indeksēti EBSCO, ProQuest, Versita un VINITI datubāzēs:

Reģistrējoties konferencei, konferences dalībniekiem tiks izsniegti  arī konferences tēzes/raksti CD formātā.

Konferences materiāli tiks iesniegti indeksācijai Thomson Reuters Science Web of Science CPCI-S (ISTP indeksācija). Vienlaikus konferences organizatori negarantē krājuma iekļaušanu datu bāzē.

Lūgums autoriem nosūtīt pilnu rakstu uz žurnālam "Economics and Business" un uz  žurnālam "Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management" .

Žurnāla prasības rakstiem ir pieejamās attiecīgā žurnāla mājas lapā.

Ar laba vēlējumiem
Konferences komitejas vārdā
Dr.oec., Profesore Elīna Gaile-Sarkane 
Konferences organizācijas komitejas vadītāja


Svarīgi datumi un konferences plānotā programma:

Reģistrācija un konferences tēžu iesniegšana   15. septembris
Tēžu akceptēšana  7 dienu laikā pēc iesniegšanas
Konferences rakstu iesniegšana  30. septembris
Konferences plenārsēde  18. oktobris
Darbs sekcijās saskaņā ar konferences programmu  18. un 19. oktobris

Konferences programma

 Konferences sekcijas

  • “Būvuzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma, reģionu un teritoriju inženierekonomikas problēmas”    
  • “Inovācijas un kvalitātes tehnoloģijas” 
  • “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” 
  • “Starptautiskie ekonomiskie sakari un loģistika”
  • “Uzņēmējdarbības inženierija, ekonomika, finanses un vadība” 
  • “Valsts Pētījumu programma EKOSOC-LV: „Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai” & „Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai”” 

Reģistrācija un rakstu iesniegšana

Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt tiešsaistes reģistrācijas formu . Tēzes ir jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: līdz 2018. gada 8. septembrim. Lūdzam sekot līdzi aktuālai informācijai konferences mājas lapā.

Saites


Reģistrācijas forma

Tēžu noformēšanas veidne (template)

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam “Economics and Business”

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam “Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management”

Dalības maksa

Pirms 2018.g. 22. Septembra: 

Konferences dalībnieks EUR 80,00 (astoņdesmit eiro)

Pavadošā persona / students* EUR 50,00 (piecdesmit eiro)

Pēc 2018.g. 22. septembra 

Konferences dalībnieks EUR 100,00 (viens simts eiro)

Pavadošā persona / students* EUR 70,00 (septiņdesmit eiro)

Publikācija bez dalības EUR 30,00 (trīsdesmit eiro)

* Studentu dalības maksa konferencē ir  attiecināma tikai uz doktorantiem un pilna laika studentiem. Starptautiskās studentu ID kartes kopija jānosūta uz: . Bez studentu apliecības uzrādīšanas pazeminātā reģistrācijas maksa nav pieejama.

Apmaksas nosacījumi

Maksājumam jābūt EUR**

Banka: Valsts Kase
SWIFT kods: TREL LV 22
Konta īpašnieks: Riga Technical University 
Kaļķu iela 1, LV-1658 Riga 
Konta numurs: LV96TREL915101R000000.

** Lūdzu, maksājuma informācijas laukā norādiet konferences kodu SCEE2018 KONFERENCE un dalībnieka vārdu un uzvārdu.

 

Naktsmītnes:

Lūdzu, padodiet mums ziņu, vai jums ir nepieciešama naktsmītne. Mēs nosūtīsim jums papildus informāciju par izmitināšanas iespējām, cenām un naktsmītņu rezervēšanu Rīgā.