Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

INFORUM 2017

No 2017. gada 28. augusta līdz 1. septembrim Latvijā (Rīgā) notika 25. INFORUM (Interindustry Forecasting at the University of Maryland) starptautiskā konference (25th INFORUM World Conference).

Konferencē tika apspriesti ekonometrisko, izmaksu un izlietojuma, kā arī «Inforum» tipa ekonomiski matemātisko modeļu veidošanas un pielietošanas jautājumi dažādu valstu tautsaimniecības un rūpniecības nozaru struktūras dinamikas analīzē un prognozēšanā. No RTU IEVF konferencē uzstājās asoc. prof. Velga Ozoliņa un prof. Remigijs Počs par Latvijas nozaru konkurētspējas analīzi, izmantojot makroekonomiskos modeļus. Citu valstu zinātnieki savos referātos šogad atspoguļoja strukturālo pārmaiņu analīzes un modelēšanas jautājumus, darbaspēka migrācijas un cilvēkkapitāla novērtēšanas un modelēšanas problemātiku, dažādus pievienotās vērtības eksporta aspektus un citus pētījumu rezultātus. Šā gada konferences programmā papildus zinātnisko referātu sesijām bija iekļauts arī praktiskais seminārs par specializētās modelēšanas programmatūras «Portable Dyme» specifiku un pielietošanu.

«Inforum» modeļu izstrādes zinātniski pētniecisko projektu uzsāka pirms 50 gadiem un tagad to turpina attīstīt ASV Merilendas universitātes zinātnieki. Projektā ir iesaistīti zinātnieki un zinātniskās institūcijas no 24 valstīm – ASV, Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Kanādas, Ķīnas, Dānijas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Itālijas, Japānas, Korejas, Latvijas, Lietuvas, Meksikas, Polijas, Krievijas, Dienvidāfrikas, Spānijas, Šveices, Taizemes un Turcijas. Nozīmīgs notikums konferencē bija sadarbības līguma parakstīšana starp «Inforum» grupas nacionālajiem partneriem.

_