Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

IEVF Akadēmiskā konference

Norises vieta

ZOOM webinārs, sākums  plkst. 14:00 (reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta informācija par piekļuvi ZOOM vietnei)

 

Darba kārtība

14:00   Konferences atklāšana

14.10   «Eiropas oficiālā statistika»  Baiba Grandovska, Eurostat

14:45   «Attālinātais mācību process - kā veidot “auditorijas noskaņojumuesot mājās!». Leonards Budņiks, IEVF mācībspēks

15:15  «Par attālinātā darba ētiku - ko lietderīgi zināt vadot tiešsaistes nodarbības». Elīna Gaile-Sarkane IEVF dekāne

15:45 Diskusija

16:00 Darbs paralēlās sekcijās:

  • "Mūsdienu studiju organizatoriskie un mācību metodiskie izaicinājumi" (asoc. profesors M. Jurušs, ZOOM diskusiju telpa Nr.1);
  • "Studiju programmu un kursu kvalitātes nodrošināšana" (profesore  I. Lapiņa, ZOOM diskusiju telpa Nr.2);
  • "Digitalizācija un spēliskošanas izmantošana iespējas augstākajā izglītībā " (asoc. prof. D. Ščeulovs, 411. ZOOM diskusiju telpa Nr.3).

 

Konferences mērķis

Dalīties pieredzē par mācību metodiskā un zinātniskā darba integrāciju studiju procesā ar mērķi attīstīt mācībspēku prasmes un pilnveidot kompetences dažādās jomās.

 

Galvenie uzdevumi

  • nodrošināt interaktīvu diskusiju par mūsdienu izglītības problēmām, metodēm un pieejām studējošo kompetenču attīstībai;
  • diskutēt  par izglītības digitalizācijas veidiem un perspektīvām un to ietekmi uz kompetenču attīstību.

 

Konferences materiāli

Konferences materiāli tiks publicēti. Rakstus elektroniskā formā jāiesniedz līdz 2020. gada 20. maijam, sūtot uz e-pastu . Prasības rakstu sagatavošanai atrodamas šeit. Autors uzņemas atbildību par rakstu redakciju.

Konferences rakstu krājums tiks izdots elektroniskā formātā un publicēts RTU IEVF mājas lapā līdz 2020. gada 29. maijam.

 

Ieteikumi konferences materiālu - rakstu izstrādei 

Lai nodrošinātu konferences mērķa sasniegšanu, veidojot rakstus ir ieteicams:

  • iepazīstināt konferences dalībniekus ar ziņojumu saturu, lai nodrošinātu diskusijas par studiju metodisko darbu, pieredzes apmaiņu, vienlaikus izzinot jaunākās didaktiskās metodes un pieejas studiju procesa realizēšanā;
  • koncentrētā veidā izklāstīt informāciju par izaicinājumiem savu studiju priekšmetu nodrošināšanā,  pētījumiem studiju priekšmeta tematiskajā jomā, jaukajām mācību metodēm un pieejām, starptautisko pieredzi u.tml.;  
  • padarīt aktuālās risināmās problēmas pieejamas kolēģiem un nozares speciālistiem, kuri darbojas analoģiskās tematiskajās jomās.

Rakstam jāatbilst tekstveides prasībām, tām jābūt saturiski vienotām, loģiskām domas izteicējām, ko apvieno kopīga ideja. Ieteicams, lai raksta ideja jāatspoguļo jau tā virsrakstā, kura uzdevums ir palīdzēt lasītājam orientēties teksta saturā. Vairāk par raksta saturu un noformēšanas prasībām var lasīt sadaļā “Konferences materiāli”.

 

Reģistrācija konferencei

Lai reģistrētos dalībai konferencē, lūgums aizpildīt reģistrācijas formu – pieejama ŠEIT.

_