Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

IEVF Akadēmiskā konference

Norises vieta:

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Kalnciema iela 6, 419. auditorija, plkst. 14:00.

 

Darba kārtība:

14:00   Konferences atklāšana

14:10   "Tehnoloģiju mācību jomas saturs un pieeja" Madara Kosolapova (Siguldas 1. pamatskolas skolotāja, Projekta “Skola2030” tehnoloģiju mācību jomas vecākā eksperte)

14:45   "Izglītība mūsdienīgai lietpratība: mācību satura un pieejas akcenti. Plānotie sasniedzamie rezultāti ekonomikā/biznesa pamatos" Santa Kazaka (Āgenskalna Valsts ģimnāzijas ekonomikas pasniedzēja, projekta “Skola2030” sociālās un pilsoniskās mācību jomas eksperte)

15:15  "Jauns mācību saturs un mācību process vispārējā vidējā izglītībā" Igors Grigorjevs (Ogres 1. vidusskolas direktors, Projekta “Skola 2030” pilotskola)

15:45 Diskusija

16:00 Darbs paralēlās sekcijās:

  • "Mūsdienu studiju organizatoriskie un mācību metodiskie izaicinājumi" (asoc. profesors M. Jurušs, 409. auditorija);
  • "Studiju programmu un kursu kvalitātes nodrošināšana" (profesore  I. Lapiņa, 410. auditorija);
  • "Digitalizācija - informācijas tehnoloģijas izmantošana iespējas augstākajā izglītībā" (asoc. prof. D. Ščeulovs, 411. auditorija).

 

Konferences mērķis

Dalīties pieredzē par mācību metodiskā un zinātniskā darba integrāciju studiju procesā ar mērķi attīstīt studējošo kompetences.

 

Galvenie uzdevumi

  • nodrošināt interaktīvu diskusiju par mūsdienu izglītības problēmām, metodēm un pieejām studējošo kompetenču attīstībai;
  • diskutēt  par izglītības digitalizācijas veidiem un perspektīvām un to ietekmi uz kompetenču attīstību.

 

Konferences rakstu krājums:

Konferences rakstu krājums ir pieejams LNB digitālajā bibliotēkā: http://dom.lndb.lv/data/obj/752154.html

_