Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Padomnieku konvents

Padomnieku konvents

RTU IEVF padomnieku konventa izveide un tā sastāvs ir apstiprināts 2017. gada 10. novembra sēdē ar lēmumu Nr. 22000-1.2/72.

Konventa darbības mērķis ir veicināt RTU stratēģijai un valsts tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu RTU un fakultātes attīstību.

Rīgas Tehniskas universitātes fakultātes Padomnieku konvents ir saskaņā ar RTU stratēģiju rektora apstiprināts fakultātes konsultatīvs orgāns.

Konventu dibina pēc fakultātes vai rektora ierosinājuma. Konvents darbojas, ievērojot Latvijas Republikas likumus, RTU Satversmi un šo nolikumu.

Konventa nolikumu un tā grozījumus apstiprina Senāts. Senāts ir tiesīgs lemt par Konventa darbības izbeigšanu.

Konventa sastāvā ir ne mazāk kā 7 (septiņi) Konventa locekļi.

 

Padomnieku konventa sastāvs
Vārds uzvārds Amats
Viktors Tihomirovs «Vollers Rīga» ģenerāldirektors
Raimonds Zukuls VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā
Aleksandrs Grigorjevs SIA «Grif» valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Baltmanis VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks
Kaspars Zakulis Latvijas Zaļā punkta direktors
Dzintars Putnis SIA “Leilands un Putnis” valdes priekšsēdētājs
Uldis Vītoliņš Biedrības «Reģionālo attīstības centru apvienība» izpilddirektors
Dace Gaile Ekonomikas ministrijas administrācijas vadītāja
Helēna Endriksone-Severnaja Latvijas Būvinženieru savienības priekšsēdētaja vietniece; Eiropas Civilo Inženieru Padomes valdes locekle 
Padomnieku konventa uzdevumi
 • Konsultēt fakultātes administrāciju, sniegt atzinumus fakultātes domei un dekānam par fakultātes attīstības stratēģijas jautājumiem;
 • Atbalstīt RTU materiālo un finanšu resursu veidošanu; 
 • Ne retāk kā reizi gadā izvērtēt fakultātes darbību, sniegt atzinumus un priekšlikumus par fakultātes un RTU attīstību kopumā, studiju procesa uzlabojumiem, par plānotajām finanšu investīcijām, pārvaldības modeļa izmaiņām un citiem būtiskiem fakultātes darbības jautājumiem. 
2017. gada 29. novembrī notikušās konventa sēdes kārtība
 • Iepazīstināšana ar IEVF Padomnieku konventu, tā uzdevumiem, mērķiem un pienākumiem;
 • IEVF Padomnieku konventa priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšana;
 • Informācija par fakultāti un tās struktūrvienību stratēģisko attīstību;
 • Muitas un nodokļu vēstures muzeja apskate;
2018. gada 21. februārī notikušās konventa sēdes kārtība
 • Darba un civilās aizsardzības institūta laboratorijas atklāšana;
 • IEVF studiju virzienu «vadība, administrēšana, nekustamā īpašuma pārvaldība», «iekšējā drošība un civilā aizsardzība» un «ekonomika» mērķi un to atbilstības darba tirgus prasībām novērtēšana;
 • RTU Absolventu asociācija un RTU Lielais izlaidums;
 • RTU Padomnieku konventa iesaiste IEVF darbības plānošanā un pilnveidē;
2019. gada 23. janvārī notikušās konventa sēdes kārtība
 • Aktualitātes RTU IEVF  - zinātniskās darbības izvērtēšana, akreditācija, IEVF atvērtā garderobe un lasītava u.c.;
 • Informācija par uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozaru ekspertu padomes lēmumu par nozares kvalifikāciju struktūru;
 • “Bloomberg Services” laboratorijas atklāšana;
 • Dažādi jautājumi (pēc konventa sēdes dalībnieku ierosinājuma).
2020. gada 16. janvārī notikušās konventa sēdes kārtība
 • Informācija par studiju virziena  «Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība» un  «Ekonomika» akreditācijas jautājumu jomā paveikto;
 • Dažādi jautājumi (pēc konventa sēdes dalībnieku ierosinājuma).
2020. gada 30. aprīlī notikušās konventa sēdes kārtība
 • On-line informācijas apmaiņa par IEVF darbības plānošanu un pilnveidi.