Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Pasniedzēju konsultāciju laiki

2019./2020. mācību gada pavasara semestris


Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
  • Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
  • Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba un civilās aizsardzības institūts
  • Darba un civilās aizsardzības katedra
Ražošanas kvalitātes institūts
  • Kvalitātes tehnoloģiju katedra
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
  • Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
  • Muitas un nodokļu katedra
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
  • Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
  • Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra

 

_