Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Vadība

Dekāne
profesore Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane
+371 67089010

Prodekāns zinātnes jomā
Dr. oec. Armands Auziņš
+371 67089845

Prodekāne studiju jomā
profesore Dr. oec. Inga Lapiņa
+371 67089498

Dekāna vietniece administratīvā darbā
docente MBA Daira Aramina
+371 67089031

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Starptautisko ekonomisko sakaru
​un muitas institūta direktors
profesors Dr. oec. Aivars Vilnis Krastiņš
+371 67089662

Būvuzņēmējdarbības un nekustāmā
īpašuma ekonomikas institūta direktore
profesore Dr. oec. Ineta Geipele
+371 67089033

Darba un civilās aizsardzības institūta direktors
profesors Dr. oec. Jānis Ieviņš
+371 67089488

Uzņēmējdarbības inženierijas
un vadības institūta direktors
asociētais profesors Dr.oec. Deniss Ščeulovs
+371 67608625

    

Uzņēmumu finanšu un ekonomikas katedras vadītāja
profesore Dr. oec. Nataļja Lāce
+371 67089015

Starptautisko programmu nodaļas vadītājs
MBA, Dipl. oec. Modris Ozoliņš
+371 29289832

Teritoriju attīstības pārvaldības un
pilsētekonomikas katedras vadītāja
profesore Dr. oec. Maija Šenfelde
+371 67089430

Inovāciju un uzņēmējdarbības
vadības katedras vadītājas p.i.
asoc. profesore Dr. oec. Jana Eriņa
+371 67089855

 

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja
asoc. profesore Dr. oec. Ingūna Jurgelāne-Kaldava
+371 67089553

BALTECH studiju centra vadītājs
profesors Dr.sc.ing. Bruno Grasmanis
+371 67089178