Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Tehnogēnās vides drošības zinātniskā laboratorija

Tehnogēnās vides drošības zinātniskā laboratorija

Tehnogēnās vides drošības zinātniskā laboratorija ir IEVF Darba un civilās aizsardzības institūta sastāvā. Tā izveidota ar mērķi paaugstināt ekoloģiskās un rūpnieciskās drošības līmeni, veikt pētījumus vides zinātnes nozarē, vides pārvaldības un vides inženierzinātnes apakšnozarē,  darba un civilās aizsardzības, kā arī ugunsdrošības jomās.

Laboratorijas galvenie uzdevumi ir:

  • Veidot un īstenot pētniecības darba programmas darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomās Eiropas Savienības, Latvijas Zinātnes padomes un citu zinātnisko projektu ietvaros;
  • Nodrošināt tehnisko bāzi maģistrantu un doktorantu pētnieciskai darbībai;
  • Nodrošināt neatkarīgas un objektīvas pārbaudes un tehniskās ekspertīzes atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomās;
  • Sadarboties ar sertifikācijas un testēšanas institūcijām reglamentētā un nereglamentētā sfērā;
  • Piedalīties jaunu standartu, testēšanas un riska noteikšanas metožu izstrādē darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomās;
  • Sadarboties ar laboratoriju akreditācijas institūcijām un piedalīties starplaboratoriju testēšanas procedūrās.
  • Lai varētu īstenot šos uzdevumus, laboratorija ir aprīkota ar nepieciešamajām funkcionējošajām iekārtām, kuru klāsts tiek nepārtraukti pilnveidots un paplašināts.

Kontakti:

Jānis Bartušauskis    

+371 67089097