Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Studentu radošā laboratorija

Studentu radošā laboratorija

IEVF Studentu radošās laboratorijas darbības mērķis ir sniegt atbalstu studiju procesa un zinātniskās darbības realizēšanā, jaunu produktu un pakalpojumu dizaina izstrādes un prototipēšanas nodrošināšanā fakultātē studējošiem, akadēmiskajam personālam un darbiniekiem, tādējādi veicinot inovāciju attīstību visā fakultātē un RTU kopumā. Laboratorija tika atklāta 2018. gada 11. janvārī.

Studentiem laboratorijā ir pieejami instrumenti, 3D printeris, materiāli, izveidotas darba vietas, kas ļauj savu ideju pārvērst produkta prototipā vai radīt prototipa sagataves vai arī to sākotnējo variantu, ko pēcāk turpināt attīstīt RTU Dizaina fabrikā Ķīpsalā. Plānots, ka, uzklausot studentu vēlmes, laboratorijā tiks papildināts instrumentu loks.

Radošā Laboratorija darbojas IEVF telpās, Kalnciema ielā 6, 417. kabinetā.
Laboratorija strādā darba dienās un sestdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Tās izmantošana jāpiesaka iepriekš elektroniski, jo telpā ir ierobežots darba vietu skaits. 
Vienlaikus laboratorijā var strādāt 3-4 darba grupas līdz 5 cilvēkiem.

Lai pieteiktos jāveic sekojoši soļi:

Studentu radošās laboratorijas galvenie uzdevumi
  • piedalīties studiju procesa nodrošināšanā, lai radītu studentiem interesi par darbošanos laboratorijā, atbalstīt zinātnisko darbību, pētniecību un inovācijas;
  • nodrošināt studentiem sākotnējo produktu dizainu prototipēšanu un sagatavošanu turpmākām darbībām RTU Dizaina fabrikā; 
  • veidot un uzturēt ciešu sadarbību ar RTU Dizaina fabriku, ieviešot vienotu laboratoriju darbības modeli;
  • atbalstīt vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa pētniecības projektus;
  • sniegt konsultācijas un veikt mentoringu produktu un pakalpojumu dizaina izstrādes un attīstības, dizaina procesa metodoloģijas, prototipēšanas un testēšanas jomās;
  • sadarboties ar RTU struktūrvienībām, RTU Dizaina fabriku; Latvijas un ārvalstu augstskolām un zinātniskajiem institūtiem, lai kopīgi strādātu pie projektu realizācijas; 
  • rīkot seminārus, lekcijas un citus izglītojošus vai starpdisciplinārus pasākumus; 
  • veicināt dažādu uzņēmējdarbības formu attīstību;
  • sadarboties ar uzņēmumiem, valsts un reģionālajām pārvaldes iestādēm un biznesa inkubatoriem;
  • piesaistīt finanšu līdzekļus, izpildot pētniecības un mācību projektus, kā arī nodrošinot konsultācijas vai tehnisko bāzi darbu izpildei RTU projektu ietvaros.