Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Valsts budžeta stipendijas konkursa rezultāti

26. oktobris
.
.

Saskaņā ar RTU Senātā 2020. gada 29. jūnija apstiprinātu RTU Stipendiju piešķiršanas nolikumu (protokols Nr. 01000-15.2/133), Studiju prorektora 2020. gada 17. septembra rīkojumu “Par pagaidu regulējuma noteikšanu RTU Studiju pieteikšanas nolikumā” (Nr. 02000- 1.1-e/105) un pamatojoties uz IEVF Stipendiju komisijas 2020. gada 19. oktobra rekomendāciju (protokols Nr.76), ikmēneša stipendija no 14.09.2020. līdz 31.01.2021 piešķirta šādiem IEVF studentiem: saraksts

Kopīgot rakstu

Jaunumi

_