Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Studijas rudens semestrī notiks klātienē un attālināti

28. augusts
.
.

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) jaunā akadēmiskā mācību gada rudens semestrī nodarbības notiks jauktā režīmā – gan klātienē, gan attālināti. Organizējot studijas klātienē, īpaša uzmanība tiks pievērsta epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai. 

Studiju procesa organizēšana

Nodarbības rudens semestrī notiks jauktā režīmā – gan klātienē, gan attālināti, iespēju robežās dodot priekšroku klātienes nodarbībām. Tomēr nodarbības, kurās plānotais studējošo skaits pārsniedz 100, tiks nodrošinātas attālināti. 

Plānojot nodarbības, pēc iespējas tiks samazināta cilvēku drūzmēšanās auditorijās un gaiteņos. Nodarbību plānošanā prioritāte ir pamatstudiju pirmā kursa studentiem, kuriem pēc iespējas vairāk jānodrošina klātienes nodarbības.

Klātienes nodarbībās mācībspēki reģistrēs studentus apmeklējuma lapā, piefiksējot studentu vārdu un uzvārdu, nodarbības vietu un laiku. 

Līdz studiju sākumam mācībspēkiem jāsagatavo un ORTUS e-studiju kursā jāievieto detalizēts studiju kursa īstenošanas plāns, norādot, kādā veidā tiks realizēta katra nodarbība – klātienē vai attālināti, precizējot, vai nodarbības notiek tiešsaistē, kāda platforma tiks izmantota utt.

Īpaša uzmanība – epidemioloģiskajai drošībai

Katrā fakultātē un reģionālajā studiju centrā Covid-19 jautājumos noteikta atbildīgā persona, kurai jāapkopo informācija par konstatētajiem vai iespējamiem saslimšanas gadījumiem, kā arī jākoordinē un jāvada aizsardzības un informatīvās aktivitātes.  

Ja kāds students vai RTU darbinieki saslimis ar Covid-19, bijis slimnieku kontaktpersona vai arī atgriezies no ārvalstīm un viņam jāievēro pašizolācija, par to ir jāinformē fakultātes atbildīgā persona.

Gadījumos, ja studējošajiem vai darbiniekiem klātienes studiju procesa laikā parādās akūtas elpceļu infekcijas problēmas, nekavējoties jādodas mājās, jāsazinās ar ģimenes ārstu, kā arī jāinformē atbildīgās personas RTU.

Auditorijās, kur notiek nodarbības, reizi dienā tiek veikta virsmu dezinfekcija. Nodarbību telpās un gaiteņos pieejami dezinfekcijas līdzekļi individuālai lietošanai. Vietās, kur tas iespējams, jāievēro divu metru savstarpējā distance un jāizvairās no drūzmēšanās, kā arī jāievēro citi piesardzības pasākumi.

Pielikums RTU 2020. gada 27. augusta rīkojumam «Par studiju organizācijas kārtību RTU 2020./2021. studiju gada rudens semestrī»

Plašāka informācija par studiju semestra datumiem un studiju procesu
 

Jaunumi

_