Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

RTU rektors Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāna amatā apstiprina Jāni Cauni

24. maijs
.
.
.

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) dekāna pienākumu izpildītājs Jānis Caune 22. maijā ir saņēmis fakultātes domes atbalstu, lai kļūtu par fakultātes dekānu. Ņemot vērā vienbalsīgo kolēģu lēmumu, RTU rektors Tālis Juhna ir apstiprinājis Jāni Cauni IEVF dekāna amatā.

Stratēģiskās vadības un pārmaiņu vadīšanas praktiķis Jānis Caune šī gada 2. janvārī kļuva par RTU IEVF kā dekāna pienākumu izpildītāju. Nepilnos piecos mēnešos viņš ir izveidojis jaunu fakultātes vadības komandu, kurā aktīvi darbojas dekāna vietniece zinātnes jautājumos Inga Jēkabsone, dekāna vietniece studiju jautājumos profesore Inga Lapiņa, Drošības un pārvaldības institūta direktora p.i. Aldis Čevers un Ekonomikas un uzņēmējdarbības institūta direktora p.i. Jānis Briedis. Savukārt administratīvā darba un personāla jautājumu risināšana RTU IEVF vadības komandā uzticēta Dairai Araminai.

Jaunais fakultātes dekāns fokusējas uz izcilību, kas fakultātei jāsasniedz vairākās darbības jomās, cieši sadarbojoties studentiem, mācībspēkiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Lai šī iecere īstenotos ir izstrādāts skaidrs rīcības plāns.

Fakultātes nākotnes vīzijas izveidē svarīga ir nozares uzņēmumu un valsts pārvaldes institūciju iesaiste, tādēļ ir pārskatīts esošais IEVF padomnieku konventa nolikums, nodefinēti konventa mērķi, loma un darbības pamatprincipi. IEVF padomnieku konventu turpmāk vadīs Elīza Bērziņa. Šobrīd vēl notiek sarunas ar citiem potenciālajiem konventa dalībniekiem. Tuvākajā laikā konvents būs izveidots un apstiprināts, un varēs sākt darbu.

Viena no svarīgākajām IEVF prioritātēm ir nemitīgi sekot līdzi darba tirgus tendencēm un pilnveidot studiju procesu, lai absolventi iegūtu konkurētspējīgu izglītību. Iecerēts veidot jaunu noslodzes modeli, pakāpeniski palielināt mācībspēku atalgojumu, piedāvāt kursus digitālo prasmju uzlabošanai. Tiek domāts par jaunu, konkurētspējīgu studiju programmu izveidi un esošo studiju programmu pārkārtošanu. Kopdarbībā ar fakultātes konventu, valsts sektoru un nozares uzņēmumiem fakultātē ir plānota tālākizglītības centra izveide, lai piedāvātu daudzpusīgas mikrokvalifikācijas iespējas un kursus nozares uzņēmumiem par aktuāliem tematiem un vienlaikus arī dažādotu fakultātes ieņēmumu struktūru.

Savā darba plānā Jānis Caune ir definējis nepieciešamību stiprināt fakultātes zinātnisko kapacitāti, proti, palīdzēt esošajiem talantiem attīstīties un strādāt, paralēli piesaistīt jaunus un perspektīvus pētniekus darbam IEVF.

Lai veicinātu IEVF atpazīstamību, mērķtiecīgi tiek plānoti dažādi pasākumi un aktivitātes. Drīzumā fakultāte varētu iegūt arī jaunu nosaukumu, kas precīzāk raksturotu tās darbības jomas – Vadības tehnoloģiju un pārvaldības fakultāte.

Jānis Caune nebaidās no izaicinājumiem, ar ko nāksies sastapties, lai īstenotu savas ieceres. Viņš zina, ka ar stipru un saliedētu komandu var paveikt ļoti daudz. Un IEVF ir ļoti labs potenciāls kļūt ne tikai par izcilu vietu, kur studēt un papildināt zināšanas, bet arī būt par padomdevēju, iedvesmotāju un sarunu partneri esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, valsts sektora pārstāvjiem un citiem sadarbības partneriem.

Kopīgot rakstu

Jaunumi