Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

RTU mašīnzinību, transporta, siltumenerģētikas, būvniecības un arhitektūras programmas iegūst akreditāciju uz sešiem gadiem

20. decembris, 2022
.
.
.
RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studenti veic laboratorijas darbu. Foto: Elīna Karaseva, RTU

Sekmīgi akreditācijas process ir noslēdzies Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) īstenotajam studiju virzienam «Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības», kā arī Arhitektūras fakultātes (AF), Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) un Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) studiju virzienam «Arhitektūra un būvniecība». Šajos virzienos īstenotās studiju programmas ir ieguvušas akreditāciju uz sešiem gadiem. 

Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības

MTAF studiju virzienā «Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības» visos trīs līmeņos īsteno gandrīz 30 inženierzinātņu studiju programmas, sagatavojot studentus darbam gan Latvijas, gan ārzemju industriālajos uzņēmumos pieprasītajās profesijās. Taču trīs no šī virziena programmām tika izstrādātas, licencētas un aprobētas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā «Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana».

Divas no šīm programmām – profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programma «Dzelzceļa inženierija» – ir Latvijā vienīgās, kas gatavo inženierus dzelzceļa nozarei. 
Uz projektiem balstītās studijās teorija tiek apvienota ar praktisko pielietojumu. Studiju programmas absolventi spēj strādāt ne tikai dzelzceļa nozarē, bet arī ar informācijas tehnoloģiju un programmēšanu saistītās profesijās transporta nozares uzņēmumos. Maģistrantūrā zināšanas tiek papildinātas ar projektu un darba vadības, optimizācijas, risku vērtēšanas un tehnoloģiju izstrādes vadības prasmēm, absolventiem ļaujot ieņemt vadošus amatus ne tikai dzelzceļa nozarē, bet arī uzņēmumos, kas saistīti ar transporta nozari gan Latvijā, gan ārzemēs.

Trešā ar ESF atbalstu izstrādātā studiju programma ir akadēmiskā doktorantūras programma «Mašīnbūve un mehānika», kas sagatavo visaugstākā līmeņa profesionāļus un zinātniekus, kuri spēj kritiski analizēt un inovatīvi risināt problēmas tādās inženierzinātņu nozarēs kā mašīnbūve un mehānika, materiālzinātne, medicīniskā inženierija, nanotehnoloģija, vides inženierija un enerģētika.

Izstrādājot jaunās studiju programmas, tika pārskatītas līdz šim īstenotās programmas, no kurām tika slēgtas septiņas, samazinot studiju programmu fragmentāciju un resursus izmantojot pārējām studiju programmām.

Ar ESF atbalstu tika segtas arī ar studiju virziena «Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības» saistītās novērtēšanas izmaksas.

Arhitektūra un būvniecība

Studiju virzienā «Arhitektūra un būvniecība» ietilpst 18 bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas. Viena no būvniecības nozares programmām – akadēmiskā bakalaura studiju programma «Būvniecība» – tiek īstenota tikai angļu valodā, piedāvājot iegūt kompetences būvniecības tehnoloģijās saskaņā ar Eiropas kvalifikācijām, normatīviem un standartiem, tā veicinot Latvijas augstākās izglītības eksportspēju. 

Šī programma ir izstrādāta, licencēta un aprobēta ESF projektā «Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana».

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tika segtas ar studiju virziena novērtēšanas izmaksas. Projekta numurs – 8.2.1.0/18/ A/013.


 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

20. decembris, 2022 plkst. 12:30

Līdzīgi raksti

Ziņu kategorijas

Jaunumi