Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

RTU mācībspēki un Latvijas vēstnieks piedalās Azerbaidžānas Valsts muitas akadēmijas videokonferencē

14. maijs, 2020
.
.
Foto: Latvijas vēstnieks Azerbaidžānā Dainis Garančs videokonferences laikā

8. maijā Azerbaidžānas Valsts muitas akadēmijas (AVMA) organizētā videokonferencē ar lekciju «Muita un robežu pārvaldība pašreizējā pandēmijas situācijā: izaicinājumi un iespējas» uzstājās Latvijas vēstnieks Azerbaidžānā Dainis Garančs. Pasākumā piedalījās RTU pārstāvji – IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) direktors profesors Aivars Vilnis Krastiņš un rektora vietnieks, Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta direktors Igors Tipāns, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktora vietniece Ingrīda Gulbe-Otaņķe un Valsts robežsardzes Starptautiskās sadarbības pārvaldes pārstāvis Vladimirs Zaguzovs.

Videokonferences atklāšanā Igors Tipāns izteica gandarījumu par šī gada aprīlī parakstīto RTU un AVMA starptautiskās sadarbības līgumu, kas paredz abu pušu aktīvu līdzdalību sadarbības veicināšanā muitas un robežas pārvaldības jomā, īstenojot studentu un mācībspēku apmaiņu un kopīgus sadarbības projektus. RTU pārstāvji izteica cerību par Covid-19 pandēmijas drīzu noslēgšanos, kas abām pusēm dotu iespējas tikko parakstītā sadarbības līguma kontekstā pāriet uz nākamo fāzi –sadarbības praktisku īstenošanu.

AVMA rektors profesors Gulu Novruzovs akcentēja, ka Covid-19 laikā šāda veida un formāta aktivitātes dod iespēju ne tikai savstarpējai informācijas apmaiņai par muitas procesu pārvaldību krīzes laikā, bet arī rosina veidot stabilu pamatu tālākai akadēmiskajai sadarbībai starp RTU un AVMA.

Vēstnieks Dainis Garančs lekcijā ilustrēja esošo situāciju saistībā ar pandēmijas izraisīto krīzi Latvijā un Eiropā, akcentējot Latvijas pieredzi šo jautājumu risināšanā un notiekošajiem procesiem Eiropas Savienībā. Vēstnieks runāja arī par muitas un robežu pārvaldības procesiem ES iekšējo un ārējo robežu kontekstā, iekļaujot jaunāko informāciju par kravu plūsmu, tranzītu un izaicinājumiem tūrisma nozarē.

Pēc lekcijas, kuru noklausījās 60 cilvēku, notika diskusija, kurā AVMA studenti uzdeva jautājumus par muitas un robežas pārvaldības procesiem un iespējamajiem kopīgajiem starptautiskajiem sadarbības projektiem starp RTU un AVMA. Īpašu interesi izraisīja Latvijas puses pieredze ES finansētā projekta «Robežu pārvaldības projekts Centrālāzijā – BOMCA» īstenošanā. Tā galvenie mērķi ir vispārējās drošības uzlabošana Centrālāzijā, atbalsts piecu Centrālāzijas valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai. Projekts noslēgsies šogad, un no RTU to īsteno SESMI.

SESMI studiju programmu muitniekiem piedāvā kopš 1994. gada. RTU ir vienīgā mācību iestāde Latvijā ar starptautiski akreditētu studiju programmu «Muitas un nodokļu administrēšana», kurā var iegūt augstāko izglītību muitas un nodokļu jomā. Unikālā studiju programma veidota sadarbībā ar Pasaules Muitas organizāciju (PMO) un VID nodokļu un muitas iestādēm. Tā ir pirmā pasaulē atzītā muitas un nodokļu administrēšanas studiju programma, kas saņēmusi PMO sertifikātu par atbilstību starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem. Kopš 1994. gada SESMI sagatavoti vairāk nekā 7000 muitas un nodokļu speciālistu. RTU SESMI ir augsta starptautiskā reputācija. SESMI piedalījies vairākos starptautiskajos projektos, tostarp sadarbībā ar ASV Enerģijas departamentu, projektos par dubultā pielietojuma preču kontroli, cīņu pret kontrabandu u.c. SESMI arī piedalījies Pasaules muitas organizācijas (PMO)

PICARD (Partnership in Customs Academic Reseach and Development) programmas izveidošanā, PMO vienoto muitnieku profesijas standartu izstrādāšanā.

Kopīgot rakstu

Jaunumi