Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

RTU izveido jaunu atbalsta instrumentu studentiem inovāciju veicināšanai

15. decembris, 2022
.
.
.
Foto: Elīna Karaseva, RTU

Motivējot radīt inovācijas, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) izveido «Ideju atbalsta fondu», kas nodrošinās studentam vai studentu komandai līdz pat 11 tūkst. eiro lielu finansējumu, ko izmantot izejmateriālu un dažādu inovatīvu produktu izstrādei vitāli nepieciešamu pakalpojumu iegādei. 

«Idejām nereti pietrūkst atspēriena punkta,» uzsver RTU Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrikas Studentu inovāciju grantu programmas vadītāja Ieva Ose. Jaunais Dizaina fabrikas izveidotais atbalsta instruments ļaus studentiem sasniegt straujāku izaugsmi un radošas idejas pārvērst taustāmā un reālā risinājumā – funkcionējošā prototipā. Tas arī sekmēs studentu spēju patstāvīgi izstrādāt risinājumus un plānot nepieciešamos resursus mērķa sasniegšanai. 

Uz individuālo atbalstu 11 tūkst. eiro apmērā varēs pretendēt jebkurš RTU students vai studentu grupa. To varēs izmantot ar idejas izstrādi saistītām materiālu un pakalpojumu izmaksām, tostarp par laboratoriju, testēšanas aprīkojuma, projektēšanas iekārtu izmantošanu, analīžu veikšanu, materiālu nodrošinājumu un specializētām mācībām, kas nepieciešamas prototipa izstrādei. Finansējumu varēs izmantot arī ekspertu atlīdzībai, dalībnieku mobilitātes izmaksām Latvijā un ārvalstīs, kas tieši saistītas ar inovatīvās idejas īstenošanu, konferenču dalības maksai un iesaistei informatīvajos pasākumos, kā arī pētījumu veikšanai. 

Pieteikties atbalsta instrumentam.

Studentu pieteikumus izvērtēs RTU un ārējie eksperti. Studentiem būs jāpamato nepieciešamie izdevumi un jāveic aprēķini, lai pieejamos līdzekļus izmantotu jēgpilni un sasniegtu mērķi. 

«Šī ir unikāla programma, kas balstīta studenta vajadzībās. Tai nav noteikta pieteikšanās termiņa – pieteikties fonda atbalstam var visu programmas īstenošanas laiku, tā nodrošinot pieeju resursiem, kad rodas nepieciešamība, nevis pakārtojot tos aktivitātes norises laika ierobežojumiem,» norāda I. Ose. Vienas programmas īstenošanas laiks ir gads. 

«Ideju atbalsta fonds» ir jaunākā RTU Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrikas īstenotās vērienīgās programmas «Inovāciju granti jūrniecībā studējošajiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/006 «Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošajiem») aktivitāte. Inovāciju grantu programmā kopš 2019. gada tiek piedāvāti daudzveidīgi un moderni apmācību moduļi, plašas sadarbības iespējas ar industriju, stipendijas un citi atbalsta instrumenti visa līmeņa studentiem, lai sekmētu viņu spējas un kompetences, attīstītu inovatīvo domāšanu un jaunradi, kas nākotnē palīdzēs kļūt par izciliem novatoriem, inženieriem, uzņēmējiem un uzņēmumu vadītājiem.
 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

15. decembris, 2022 plkst. 12:39

Līdzīgi raksti

Jaunumi