Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

RTU aicina jaunos sporta talantus pieteikties studijām īpašajās budžeta vietās

9. maijs
.
.
.
RTU mācās daudz jauno sportistu, arī kamaniņu sportiste Anda Upīte. Foto no sportistes Facebook profila

Jaunie sporta talanti, kuri paralēli sportošanai vēlas iegūt augstāko izglītību, līdz 10. jūnija plkst. 23.59 aicināti pieteikties studijām Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) īpašajās sportistiem domātajās budžeta vietās pamatstudiju programmās. 2024./2025. studiju gadā konkursa kārtībā šim nolūkam atvēlētas 25 budžeta vietas sportistiem, kuri uzrādījuši augstus sasniegumus konkrētā sporta veidā, kā arī guvuši labas sekmes mācībās.

RTU īpašās budžeta vietas sportistiem piešķir uz visu studiju laiku, ne tikai vienu gadu, līdz ar to sportisti var plānot gan savus nākotnes startus, gan studijas.

Prasības kandidātiem: 

  • vismaz piecus gadus konkrēta komandu sporta veida spēlētājs vai Latvijas izlases kandidāts, vai arī Latvijas izlases dalībnieks individuālajos sporta veidos;
  • iepriekšējā izglītības ciklā vidējā gala atzīme – ne zemāka par 7;
  • aktīva iesaiste atbilstošo sporta federāciju rīkotajās aktivitātēs.

Lai pieteiktos studijām, pretendentiem jāiesniedz aizpildīts iesniegums, apliecinājums, motivācijas vēstule, pases kopija, kurā redzams atvērums ar personas kodu, kā arī iepriekšējā izglītības cikla sekmes apliecinoši dokumenti. Vidējās izglītības iestādes beigušajiem – diploma vai atestāta par vidējo izglītību kopija un sekmju izraksts, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, savukārt pašreizējiem 12. klases skolēniem – 11. klases liecības un 12. klases pirmā mācību semestra liecības kopija, bet augstākās izglītības programmu absolventiem – īsā cikla diploma un diploma pielikuma kopijas vai 1. cikla diploma un diploma pielikuma kopijas. Oriģināli jāuzrāda, ja pretendents tiks aicināts uz pārrunām.

Visi pieteikumam nepieciešamie dokumenti jāsūta RTU Sporta centram uz e-pastu , vēstules tematā (subject) obligāti norādot: «Pieteikšanās RTU budžeta vietai sportistiem 2024./2025. studiju gadā». 

Pārrunas iecerētas no 18. līdz 21. jūnijam, bet konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 12. jūlijam.

Budžeta vietu pretendentiem, kuri vēlēsies studēt programmās «Arhitektūra», «Industriālais dizains» vai «Materiālu tehnoloģija un dizains», atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumiem 23.–26. jūnijā atkarībā no programmas, uz kuru pretendē, būs jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā.   

Sportistu budžeta vietas nav attiecināmas uz RTU struktūrvienībām – RTU Rīgas Biznesa skolu, RTU Latvijas Jūras akadēmiju, RTU Liepājas akadēmiju –, kā arī uz kādu no studiju programmām, kas RTU ir kopējas ar citām Latvijas izglītības iestādēm. 

RTU jau kopš 2015. gada atbalsta Latvijas labākos jaunos sportistus, piedāvājot viņiem studēt budžeta vietās pēc individuāla plāna, lai jaunie talanti varētu sporta treniņus un sacensības savienot ar studijām un tādējādi veidot duālo karjeru.

RTU mācās daudz jauno sportistu, piemēram, kamaniņu sportiste Anda Upīte, bobslejists Lauris Kaufmanis, volejbolisti Patriks Pinka un Roberts Kļaviņš, savukārt RTU ir absolventi, piemēram, paralimpiskā kērlingiste un paukotāja Poļina Rožkova, kalnu slēpotāja Liene Bondare, bobslejists Dāvis Kaufmanis.

Savukārt pārējiem reflektantiem, kuri šogad vēlas uzsākt studijas RTU, reģistrācija studijām notiks no 16. līdz 22. jūlijam.

Konkursa nolikums

Jaunumi