Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Latvijas lielie uzņēmumi iepazīstina studentus ar prakses un karjeras iespējām

7. jūnijs
.
.
.
Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Apliecinot, ka jauni profesionāļi dažādās nozarēs ir akūti nepieciešami, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātē ar studentiem tiekas Latvijas lielo uzņēmumu pārstāvji. Viņi iepazīstina studentus ar prakses un karjeras iespējām. 

Studentus uzrunā SIA «Rīgas Satiksme», SIA «Maxima Latvija», SIA «LDz Cargo», SIA «DSV Latvia», SIA «MSC Shared Service Center Riga» un SIA «Aimer» pārstāvji, kuri piedāvā prakses iespējas topošajiem loģistikas un starptautisko sakaru vadītājiem.

Pasākumu organizē asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava, studiju virziena «Transporta pakalpojumi» direktore, lai studentiem, kuriem prakse ir obligāta pilnvērtīgas profesionālās izglītības programmas sastāvdaļa, parādītu plašās iespējas profesionālās pieredzes gūšanai industrijā. Pasākumā tiek sniegta arī praktiska informācija un padomi prakšu īstenošanai. 

Asociētā profesore stāsta, ka uzņēmumi ir ļoti ieinteresēti tikties ar topošajiem profesionāļiem, tā apliecinot, ka RTU studenti ir pieprasīti darba tirgū un universitātē nodrošinātā izglītība atbilst darba tirgus vajadzībām. 

Studiju virzienā «Transporta pakalpojumi» apvienotas programmas, kas nodrošina pilna spektra augstāko izglītību loģistikā – pirmā līmeņa profesionālā studiju programma «Loģistika», bakalaura studiju programma «Uzņēmējdarbības loģistika» un profesionālā maģistra studiju programma «Loģistika un piegādes ķēdes drošība». Tās veidotas ciešā sadarbībā ar nozari, ņemot vērā tirgus pieprasījumu pēc augsta līmeņa speciālistiem ar profesionālo kompetenci loģistikas nozarē, un Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes, kas apliecina, ka arī nākotnē arvien palielināsies vajadzība pēc transporta un loģistikas nozares profesionāļiem. Paralēli tam nozares profesionāļi fakultātē var papildināt zināšanas tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursos. Līdz ar to RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte nostiprinās kā loģistikas izglītības izcilības centrs Latvijā.

Uzņēmēji iepazīstina RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentus ar prakses iespējām

Jaunumi