Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

IEVF tiekas Eiropas Savienības muitas eksperti, lai lemtu par vairāku muitas studiju programmu atzīšanu

3. jūnijs
.
.
.

No š.g.29.- 31.maijam RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē tikās Eiropas Savienības muitas akadēmisko studiju programmu atzīšanas projektu grupas un programmu novērtēšanas padomes  pārstāvji (The EU Certificate of Recognition for Customs Academic Programmes Project Group and the Assessment Board Members), lai lemtu par vairāku Eiropas Savienības valstu muitas programmu atzīšanu par atbilstošām Eiropas Savienības muitas kompetencēm (EU Customs Competency Framework).

Muitas studiju programmām Eiropas Komisijas (EK) atzīšanas sertifikāts ir nozīmīga starptautiska atzīšana, kuru piešķir kā izcilības zīmi augstas kvalitātes, modernām muitas studiju programmām, apliecinot, ka konkrētā studiju programma studentiem nodrošina Eiropas Komisijas noteikto muitas kompetenču apgūšanu gan valsts, gan privātajā sektorā Eiropas Savienībā. 

Pēc Rīgā pieņemtā starptautisko ekspertu grupas lēmuma un rekomendācijām galīgo lēmumu par studiju programmu atzīšanu pieņems Eiropas Komisija.

Tikšanās laikā Rīgā tika apspriestas arī universitāšu savstarpējās sadarbības iespējas, kā arī universitāšu sadarbība ar muitu administrācijām ES dalībvalstīs. Programmā bija iekļauta arī informatīva tikšanās ar IEVF studējošajiem un mācībspēkiem.

Eiropas Savienības muitas ekspertu grupā kopā augstskolu un muitas administrāciju ekspertiem no Beļģijas, Itālijas, Nīderlandes, Serbijas, Ungārijas un Vācijas aktīvi piedalās arī RTU pārstāvji.

RTU ir vienīgā mācību iestāde Latvijā ar starptautiski akreditētu studiju programmu “Muitas un nodokļu administrēšana”, kas skolo nākamos muitniekus. RTU programma ir veidota sadarbībā ar Pasaules Muitas organizāciju (PMO) un Valsts ieņēmumu dienestu. RTU programma “Muitas un nodokļu administrēšana” ir saņēmusi gan Pasaules muitas organizācijas akreditāciju par atbilstību starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem, gan arī 2021.gadā Eiropas Komisijas atzīšanu par atbilstību ES muitas kompetencēm. 

ES muitas kompetences izstrādājusi  EK sadarbībā ar ekspertiem no ES valstīm, Pasaules muitas organizācijas (PMO) un citām starptautiskām organizācijām. Kompetenču pamatā ir PMO 2009. gadā pieņemtie starptautiskie muitnieku profesijas standarti, kurus apstiprinājušas 177 organizācijas dalībvalstis. PMO standarti tika izveidoti un atjaunoti 2019. gadā, pateicoties RTU un vairāku citu universitāšu ekspertu iesaistei.

Lasiet vairāk par EK muitas studiju programmu atzīšanu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-recognition-state-art-customs-academic-programmes_en

Studiju programmas, kas saņēmušas EK atzīšanas sertifikātus: https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/cf947c97-d73d-4330-9f7c-a3835435c8fc_en?filename=eu_customs_certificate_of_recognition_recognised_academic_programmes_en.pdf

ES muitas kompetenču sistēma (EU Customs Competency Framework): https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/eu-customs-competency-framework_en

Kopīgot rakstu

Jaunumi