Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

IEVF doktoranti tiekas pirmajā saliedēšanās pasākumā

14. maijs
.
.
.

Š.g. 8.maijā RTU Zinātniskajā bibliotēkā uz tīklošanās un saliedēšanās pasākumu pulcējās RTU IEVF doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti un jaunie zinātnieki.

Pasākuma mērķis bija formulēt labo praksi un palīdzēt doktorantiem ar ieteikumiem, kā nodrošināt sekmīgu doktorantūras studiju pabeigšanu, kā arī dalībnieki radošā atmosfērā varēja dalīties ar izaicinājumiem un problēmām, ar kuriem viņi saskaras darba procesā.

Saliedēšanās pasākumu atklāja RTU studiju prorektore, IEVF doktora studiju programmas „Vadībzinātne un ekonomika” direktore Elīna Gaile-Sarkane. Dalībniekus arī uzrunāja IEVF dekāna p.i. Jānis Caune, IEVF prodekāne zinātnes jomā Inga Jēkabsone, savukārt, ar RTU Doktorantūras skolas aktualitātēm iepazīstināja Doktorantūras skolas vadītāja Anda Barkāne. 

Biežākie izaicinājumi studiju procesā, par kuriem ziņoja doktoranti, ir prokrastinācija, pārliecības trūkums par izvēlēto tematu, pārlieku plašs izvēlētais temats un grūtības to sašaurināt, vājas teorētiskās zināšanas, grūtības atrast piemērotus avotus un literatūru, kā arī grūtības rakstīt akadēmiskas ievirzes tekstu. Tāpat tika minēti arī tādi psiholoģiskie faktori kā dzīves līdzsvara sajūtas zudums, trauksmes sajūta.  

Padomus un iedrošinājumu, kā atrisināt sarežģījumus, sniedza arī nesen doktora grādu aizstāvējušie. Tika ieteikts, piemēram, vizualizēt pētāmo jautājumu; vākt rakstus bibliotēkā; apmeklēt pēc iespējas vairāk konferenču; jau no paša sākuma censties iesniegt rakstus augstas kvalitātes žurnālos, lai iegūtu vērtīgo atgriezenisko saiti; atrast konkrētu teoriju, uz kuras balstīt savu darbu; veidot atbalstu tīklu no draugiem, kolēģiem, studiju biedriem; atlicināt konkrētu laika posmu katru dienu rakstīšanai; aptuveni ik pēc divām nedēļām tikties ar darba vadītāju, lai apspriestu progresu un radušos jautājumus; meklēt konsultantus no malas; uzmanīgi lasīt metodoloģijas sadaļas citos rakstos.

Galvenais tīklošanās pasākuma novēlējums jaunajiem doktorantiem ir nekad nepadoties, aktīvi komunicēt ar studiju biedriem, fakultātes mācībspēkiem un administrāciju, problēmsituācijas laicīgi izrunāt ar darba vadītāju vai vadības pārstāvjiem, pirms tās ir samilzušas un kļuvušas par nopietnām problēmām.

Līdzīgus doktorantu saliedēšanās pasākumus fakultātē turpmāk plānots organizēt regulāri, lai sniegtu doktorantiem papildus atbalstu studiju procesā.

Kopīgot rakstu

Jaunumi