Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Atskaņas no 21.gadskārtējās BMDA konferences “Dažādības vadība”

16. maijs
.
.
.

21. gadskārtējā BMDA (Baltic Management Development Association) konference "Dažādības vadība", kas no 2023.gada 27. līdz 28.aprīlim norisinājās Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), pulcēja pētniekus, praktiķus un politikas veidotājus. Dalībnieki apsprieda dažādību un tās pārvaldību izglītības, uzņēmējdarbības, valsts sektora un kultūras jomās. 

Konferences dalībnieku uzrunās, prezentācijās un semināros tika plaši atspoguļota konferences tēma "Dažādības vadība”, piemēram, analizējot dažādības vadību, lai panāktu tās iekļaušanu un virzību uz izcilību, dažādības vadību krīzes laikā un citus jautājumus. RTU Attīstības un finanšu prorektors Artūrs Zeps un UCU Biznesa skolas (Ukraina) direktore Jarima Boičuka piedāvāja savu skatījumu par dažādību izglītības vadībā. Pasākuma ietvaros notika arī semināri dekāniem un programmu direktoriem, lai apspriestu dažādību izglītības vadībā. 

Viena no galvenajām konferences tēmām bija dažādības vadības nozīme organizācijas attīstības un izaugsmes veicināšanā. Tā kā dažādības vadība korelē ar darbībām, ko organizācija veic, lai palielinātu dažādu darbinieku iesaisti uzņēmuma struktūrā, šī parādība ir cieši saistīta ar organizācijas īstermiņa un ilgtermiņa rezultātiem. Veiksmīgai organizācijai ir jāatbilst daudzpusīgajām prasībām, kas raksturo mūsdienu darba tirgu. Mūsdienīgai pārvaldībai ir jāspēj sevī integrēt dažādas kultūras, idejas un filozofijas, jo tikai tā ir iespējams gūt panākumus. 

Konference sniedza lielisku iespēju apmainīties ar idejām, veidot un attīstīt  kontaktus, kā arī uzzināt par jaunākajām tendencēm vadības jomā. Konferences laikā tika pasniegtas BMDA balvas. 

Kopumā 21. gadskārtējā BMDA konference "Dažādība vadībā" bija vērtīgs forums, lai izpētītu dažādības nozīmi organizācijās un to vadībā, tāpat konference veicināja zināšanu un labās prakses piemēru apmaiņu.  

BMDA apvieno 70 biedrus no 27 valstīm, un tās misija ir veicināt pētniecību, piedāvāt izglītības pakalpojumus un tīklošanās iespējas vadības attīstības institūcijām un uzņēmumiem. 

Vairāk par konferenci lasiet https://www.rtu.lv/en/feem/for-reserchers-1/conferences-2/bmdartu2023

Kopīgot rakstu

Jaunumi