Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Aicina studentus stiprināt spējas radīt inovatīvus digitālos risinājumus, ar superdatoru risinot industrijas izaicinājumus

10. janvāris
.
.
.

Līdz 31. janvārim visu līmeņu studenti aicināti pieteikties jaunai programmai «Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos», lai, starpdisciplinārās komandās risinot uzņēmumu definētus izaicinājumus, ar digitālās prototipēšanas un dizaina domāšanas metožu palīdzību, apgūtu un stiprinātu spējas radīt inovatīvus digitālos risinājumus. Piedaloties programmā, studenti iegūs ne vien kontaktus industrijā un iespēju strādāt ar augstas veiktspējas skaitļošanas platformu, bet, sekmīgi to pabeidzot, arī sertifikātu, kas apliecinās augsta līmeņa digitālās prasmes. Dalību programmā varēs pielīdzināt divu kredītpunktu brīvās izvēles kursam. 

Pieteikties programmai. 

Lai piedalītos programmā, nav nepieciešamas priekšzināšanas augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju izmantošanā.  

Programmu aicināti apgūt arī citu Latvijas augstskolu studenti. Šajā semestrī plānots uzņemt 25 studentus.  

Programma sāksies februārī un ilgs līdz jūnijam. Mācībspēki sadarbībā ar industrijas pārstāvjiem studentiem piedāvās aktuālus un uz nākotni vērstus izaicinājumus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Studentu komandas kopā ar ekspertiem un mentoriem no RTU un industrijas izstrādās risinājumus prototipa, konceptuāla projekta vai pētījuma veidā, kurus programmas noslēgumā prezentēs. Risinājumu izstrādē tiks izmantots Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) superdators. 

Komandās kopā darbosies studenti no dažādām studiju programmām un studiju līmeņiem (no koledžas līdz doktorantūrai), viens otru papildinot un nodrošinot zināšanu pārnesi. Vecāko studiju gadu studenti arī vadīs komandu darbu. Palīdzību risinājumu izstrādē nodrošinās RTU Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrika.    

Ar padomiem un pieredzi augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju izmantošanā studentus atbalstīs RTU HPC (High-Performance Computing) centra vadītājs Lauris Cikovskis, bet radošo un dizaina domāšanu, inovētspēju sekmēs Dizaina fabrikas vadītāja Elīna Miķelsone. Savukārt, dažādu uzņēmumu pārstāvji nodos savu pieredzi aktuālu digitālu inovāciju izstrādē un ieviešanā, ļaujot studentiem vēl pirms studiju pabeigšanas gūt nenovērtējamas zināšanas, kas būs ļoti noderīgas nākotnes darba tirgū. 

«Šī būs industriālo novatoru programma. Bez modernām tehnoloģijām un digitāliem risinājumiem vairs nav iedomājama faktiski nevienas nozares un uzņēmumu attīstība. RTU, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēki jau ir izstrādājuši jaunus studiju moduļus un to veidojošos kursus augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, tos no šī gada sāks apgūt studenti. Savukārt šajā programmā studenti teorētiskās zināšanas aprobēs dzīvē, risinot reālus izaicinājumus. Viņi iemācīsies ģenerēt idejas, izstrādāt konceptuālus risinājumus – skices, prototipus, modeļus –, izmantojot mūsdienīgus digitālos rīkus, kurus lieto arī industrijā, un augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas. Viņi arī vairos spējas validēt šos risinājumus atbilstoši potenciālo lietotāju un tirgus vajadzībām. Darba tirgū liela loma ir arī tā dēvētajām soft skills, ko studenti trenēs šajā programmā, – spējai strādāt komandās, sevi prezentēt,» stāsta E. Miķelsone. Viņa īpaši izceļ, ka veiksmīga rezultāta sasniegšanai būs nepieciešama ne vien sadarbība komandas iekšienē, bet arī sadarbība ar citām komandām.  

Programma, kas vienlaikus var tikt atzīta par brīvās izvēles kursu, «Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos» ir daļa no projekta «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» (projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003), kurā zinātnes universitātes līdz 2026. gadam izstrādās un īstenos 12 studiju moduļus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Tie tiks integrēti studiju procesā un izmantoti mācību nodrošināšanā industrijā nodarbinātajiem.   

Projektu finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija. Projekta mērķis ir palielināt speciālistu skaitu Latvijā ar augsta līmeņa digitālām prasmēm (DigComp 7.–8. līmenis), kuri spēj lietot tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, kā arī radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu.  

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

10. janvāris plkst. 14:35

Līdzīgi raksti

Ziņu kategorijas

Jaunumi