Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

65 pētnieki, mācībspēki un studenti pārņem labāko skandināvu pieredzi inovāciju veicināšanā

14. maijs
.
.
.

Trīs gadu laikā starptautisks EEZ stipendiju projekts, ko RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte īsteno sadarbībā ar Norvēģijas Dienvidaustrumu universitāti, dod iespēju 65 RTU pētniekiem, pieredzējušiem akadēmiskās vides pārstāvjiem un studentiem iepazīt inovāciju vidi Skandināvijā, gūt un apmainīties pieredzēm, mijiedarboties, veicinot inovatīvu biznesa ideju un pakalpojumu uzņēmumu veidošanu Latvijā.

Sākotnēji bija plānots, ka starptautiskajā mobilitātē piedalīsies 39 pētnieki, taču projekta realizācijas laikā tika rasta iespēja palielināt atbalstu RTU, kā rezultātā starptautisku pieredzi Skandināvijā, kur vērojama viena no straujāk augošajām progresīvo tehnoloģiju, inovāciju un jaunuzņēmumu ekosistēmām pasaulē, guva vēl 26 pētnieki, tostarp 20 jaunie profesionāļi no Ukrainas. 

Pētnieki īpaši pozitīvi novērtē iespēju piedalīties akadēmiskajos pētījumos, pētot nozares un akadēmiskās vides attiecības un apgūstot starptautisku darba klimatu un vidi. Projekta laikā izstrādātas septiņas zinātniskās publikācijas, veiktas vairākas situācijas analīzes (case study), kas tiks izmantotas, lai pilnveidotu studiju procesu RTU. Pieci RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes bakalaura un maģistra līmeņa studenti semestri mācījās Norvēģijas Dienvidaustrumu universitātē un izgāja praksi Norvēģijas uzņēmumos, gūstot praktisku pieredzi, dibinot biznesa kontaktus nākotnei un ar savu kompetenci atbalstot uzņēmumu attīstību. Projekta laikā veiktas arī iestrādnes akadēmiskās sadarbības turpināšanai 

Projekts noslēdzās 30. aprīlī ar pētnieku, studentu un mācībspēku vizīti Norvēģijā. Šogad braucienā piedalījās deviņi ukraiņu studenti, kuri bija īpaši priecīgi apmeklēt Konsbergu, kas pasaulē pazīstama kā augsto tehnoloģiju pilsēta. Tajā atrodas Norvēģijas lielākā aizsardzības uzņēmuma «Kongsberg Gruppen» galvenā mītne,  uzņēmums nodrošina militāru palīdzību Ukrainai.

Līdzekļus projekta «Starptautiskās prakses apgūšana, zināšanu mijiedarbe inovāciju veicināšanai» (Nr.EEA-GRANT-204-4534) īstenošanai nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģentūra ar EEZ finansējumu. Projekta mērķis bija gūt zināšanas no pieredzes apmaiņas starp Norvēģiju un Latviju starptautisko aktivitāšu stiprināšanā, pētniecības kapacitātes stiprināšanā, akadēmiskās vides un biznesa attiecību stiprināšanā.

Jaunumi