Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Meklēt

Zinātne

https://www.rtu.lv/lv/ievf/zinatne-ievf
20. marts, 2017 - Satura lapa

...

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/CEBX?department=02800
29. maijs, 2018 - Studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma «Vides zinātne» ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar plašām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijās. Uzņēmumos, ministrijās u...

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/VEBX?department=02700
27. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma izglīto vides speciālistus ar sistēmisku tehnisko domāšanu. Tu varēsi risināt ar vides tehnoloģijām, piemēram, emisiju samazināšanu, bioresursu un atkritumu ilgtspējīgu izmantošanu, ēku energoefektivitāti saistītus jautājumus, pieda...

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REBX?department=11000
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma izglīto vides speciālistus ar sistēmisku tehnisko domāšanu. Tu varēsi risināt ar vides tehnoloģijām, piemēram, emisiju samazināšanu, bioresursu un atkritumu ilgtspējīgu izmantošanu, ēku energoefektivitāti saistītus jautājumus, pieda...

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REMX?department=11500&type=A
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Programma sagatavo vides aizsardzības speciālistus ar padziļinātām zināšanām inženiertehniskos jautājumos darbam dažādu nozaru uzņēmumos, zinātniskajās un valsts pārvaldes institūcijās. Tā ir labi apvienojama ar iepriekšējo citu nozaru inženiertehnis...

Digitālās humanitārās zinātnes

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RHMD?department=23000&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizual...

Medicīnas inženierija un fizika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RMCF?department=25200
17. februāris - Studiju programma

Apgūstot šo studiju programmu, Tu kļūsi par medicīnas fizikas un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri, kurš pārzina, veido un izmanto jaunākās medicīnas tehnoloģijas, kas balstās uz jaunākajiem sasniegumiem nanotehnoloģijā un fizikā. Bakalaura st...

ERASMUS+ Stratēģisko partnerību projektā "Eiropas Uzņēmējdarbības apmācības komūna" Rīgā tikās projekta partneri no Somijas un Nīderlandes

https://www.rtu.lv/lv/ievf/ievf-par-mums/ievf-zinas/atvert/erasmus-strategisko-partneribu-projekta-eiropas-uznemejdarbibas-apmacibas-komuna-riga-tikas-projekta-partneri-no-somijas-un-niderlandes
20. janvāris - Jaunums

Projekts ir vērsts uz universāli pielietojamas uzņēmējdarbības metodoloģijas izstrādi, ņemot vērā aktuālo Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas praksi, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējdarbības mācīšanai plaša spektra nozaru studentiem, t.s...

Ražošanas inženierzinības un vadība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RMMZ?department=02064&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Inženierprofilu universitāšu apvienībā zinātnē un tehnoloģijā BALTECH darbojas universitātes, kas ir ieinteresētas stabilā Baltijas jūras reģiona augstskolu sadarbībā inženierzinātnēs, tehnoloģijas attīstībā un rūpniecības vadībā: Tallinas Tehnoloģij...

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

https://www.rtu.lv/lv/ievf/zinatne-ievf/projekti-1/starptautiskie-projekti-1/eiropas-regionalas-attistibas-fonds-eraf
20. oktobris, 2017 - Satura lapa

ERAF izveidots 1975. gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicinā...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 47 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_