Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.
 

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
28.02.2022.
RTU-2021/161
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
RTU lielauditoriju Ķīpsalas ielā 6A krēsli un soli gaiteņos Vērtēšanā 22.03.2022. plkst. 10:00 Nav norādīts
29.06.2021.
RTU-2021/85
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
BEEC ēkas Paula Valdena ielā 3, Rīgā, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Vērtēšanā 19.07.2021. Būvdarbi: 170 000 – 5 547 999,99 EUR bez PVN
28.02.2020.
RTU-2020/13
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
IT platformas izstrāde Vērtēšanā 16.03.2020. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
02.01.2020.
RTU-2019/134
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Precīzās pozicionēšanas un spiediena iestatīšanas un mērīšanas iekārtas iegāde Vērtēšanā 04.02.2020. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
19.12.2019.
RTU-2019/104
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Materiālu un būvkonstrukciju akustisko īpašību mērīšanas kompleksa iegāde STEM studiju programme modernizēšanai Vērtēšanā 24.01.2020. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
18.12.2019.
RTU-2019/114
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Ultravioletā starojuma avota un tā kontroles ierīces iegāde STEM studiju programmu modernizēšanai Vērtēšanā 17.01.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
11.12.2019.
RTU-2019/118
Elektroniskais iepirkums
IT platformas izstrāde Noslēdzies 23.12.2019. Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
09.12.2019.
RTU-2019/119
Elektroniskais iepirkums
Reklāmas izvietošana medijos Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Vērtēšanā 30.12.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
08.12.2019.
RTU-2019/124
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Laboratorijas ierīču iegāde Vērtēšanā 14.01.2020. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
06.12.2019.
RTU-2019/130
Tīkla aparatūras garantijas pagarināšana, pamattīkla un BGP rūteru konfigurēšanas un atbalsta pakalpojums Noslēdzies 17.12.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
05.12.2019.
RTU-2019/125
Elektroniskais iepirkums
Darba apģērba iegāde Rīgas Tehniskās universitātes MTAF Aeronautikas institūta studentu praksei Noslēdzies 17.12.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
04.12.2019.
RTU-2019/120
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Daļēji noslēdzies 08.01.2020. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
26.11.2019.
RTU-2019/121
Elektroniskais iepirkums
Bezvadu monitoringa sistēmas noma Vērtēšanā 10.12.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
24.11.2019.
RTU-2019/105
Elektroniskais iepirkums
Potenciostata/galvanostata iegāde Noslēdzies 03.01.2020. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
14.11.2019.
RTU-2019/96
Elektroniskais iepirkums
ISO 7 klases tīrās telpas iegāde Noslēdzies 26.11.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
14.11.2019.
RTU-2019/109
Elektroniskais iepirkums
Telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana Daļēji noslēdzies 16.12.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
31.10.2019.
RTU-2019/95
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Elektroķīmiskās impedances spektroskopijas pētījumu iekārtas iegāde Noslēdzies 29.11.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
01.10.2019.
RTU-2019/81
SIMAPRO programmatūras licences iegāde Noslēdzies 07.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
30.09.2019.
RTU-2019/94
Elektroniskais iepirkums
Kabeļu lokatora iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Vērtēšanā 28.10.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
24.09.2019.
RTU-2019/93
Ēku jumtu un teritorijas tīrīšanas pakalpojumi RTU objektos Rīgā Noslēdzies 07.10.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.02.2022
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2021/161
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums RTU lielauditoriju Ķīpsalas ielā 6A krēsli un soli gaiteņos
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 22.03.2022 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 29.06.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2021/85
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums BEEC ēkas Paula Valdena ielā 3, Rīgā, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 19.07.2021
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 170 000 – 5 547 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.02.2020
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2020/13
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums IT platformas izstrāde
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 16.03.2020 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 02.01.2020
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/134
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Precīzās pozicionēšanas un spiediena iestatīšanas un mērīšanas iekārtas iegāde
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 04.02.2020 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 19.12.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/104
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Materiālu un būvkonstrukciju akustisko īpašību mērīšanas kompleksa iegāde STEM studiju programme modernizēšanai
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 24.01.2020 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 18.12.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/114
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Ultravioletā starojuma avota un tā kontroles ierīces iegāde STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 17.01.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 11.12.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/118
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums IT platformas izstrāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 23.12.2019
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 09.12.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/119
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Reklāmas izvietošana medijos Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 30.12.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 08.12.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/124
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas ierīču iegāde
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 14.01.2020 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 06.12.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/130
Iepirkuma nosaukums Tīkla aparatūras garantijas pagarināšana, pamattīkla un BGP rūteru konfigurēšanas un atbalsta pakalpojums
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 17.12.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 05.12.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/125
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Darba apģērba iegāde Rīgas Tehniskās universitātes MTAF Aeronautikas institūta studentu praksei
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 17.12.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 04.12.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/120
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde
Statuss Daļēji noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 08.01.2020 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 26.11.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/121
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Bezvadu monitoringa sistēmas noma
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 10.12.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 24.11.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/105
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Potenciostata/galvanostata iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 03.01.2020 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 14.11.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/96
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums ISO 7 klases tīrās telpas iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 26.11.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 14.11.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/109
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana
Statuss Daļēji noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 16.12.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 31.10.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/95
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Elektroķīmiskās impedances spektroskopijas pētījumu iekārtas iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 29.11.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 01.10.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/81
Iepirkuma nosaukums SIMAPRO programmatūras licences iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 30.09.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/94
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Kabeļu lokatora iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 28.10.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 24.09.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/93
Iepirkuma nosaukums Ēku jumtu un teritorijas tīrīšanas pakalpojumi RTU objektos Rīgā
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.10.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 847 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu un pasūtījumu centra kontaktinformācija

Juridiskā atbalsta un dokumentu pārvaldības departamenta
Iepirkumu un pasūtījumu centrs

Paula Valdena iela 5–5.01, Rīga
+371 67089393

Universitāte