Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Projekti

Valsts pētījumu programmas projekti:
 • LATENERGI projekts «Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei»; projekts Nr. 2 «Energosistēmas attīstības plānošanas un enerģijas ražošanas, tirgošanas un sadales optimizācija».
 • «Inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas energoefektivitātes palielināšanai Latvijas tautsaimniecībā, nākotnes elektroapgādes tīkliem un atjaunojamo energoresursu izmantošanai», (proj. vad. L. Ribickis, O. Krievs 01.07.2014.–16.07.2018.).
 • Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma NexIT «Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā», (proj. vad. N. Kuņicina, 01.09.2014.–31.12.2017.).
 • «Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde (ALRESDEPPR)», (Andra Blumberga, 07.12.2018.–06.12.2021.).
 • «Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti», (Andra Blumberga, 07.12.2018.–06.12.2021.).
 • «Ceļvedis uz energoefektīvu Latvijas nākotni (EnergyPath)», (Marika Rošā, 11.12.2018.–10.12.2021.).
 • «Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība», (Dagnija Blumberga, 11.12.2018.–10.12.2021.).
 • «Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana (I-BEET)», (Andra Blumberga, 11.12.2018.–10.12.2021.).
 • «Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā (akronīms – 4muLATe)», (Aiga Barisa, 06.12.2018.–07.12.2021.).
 • «Energoefektīvas rīcībpolitikas novērtējums un analīze», (Gatis Bažbauers, 11.12.2018.–10.12.2021.).
LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti:
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas grants «Jauns integrēts pazeminošais-paaugstinošais daudzlīmeņu invertors atjaunojamās enerģijas pielietojumiem», (proj. vad. J. Zaķis, 01.03.2014.–31.12.2017.).
 • «Bioresursu vērtības modelis (BVM)», (Anna Kubule, 31.08.2018.–31.08.2021.).
 • «Integrēta CO2 biofiltra un mikroaļģu biomasas ražošanas tehnoloģija biogāzes stacijām, izmantojot inovatīvu Saliktu Modulāru Atvērtu Riņķplūsmas Baseinu pieeju (SMARB)», (Francesco Romagnoli, 31.08.2018.–31.08.2021.).
RTU sadarbības projekti:
 • «Datorizētas indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrāde (DPNS)», (proj. vad. P. Apse-Apsītis, 03.05.2017.–04.05.2020.).
 • «Protezēšanas un rehabilitācijas iekārtu pseidobionisko atgriezenisko saišu un tehniskās diagnostikas sistēmu izstrāde un izpēte»,  (proj. vad. L. Ribickis, 15.02.2016.–14.02.2019.).  
 • «Tekstilmateriāls samazinošs infrasarkanā starojuma līmeni termiskā spektra diapazonā militārās formas aizsardzības vajadzībām», (proj. vad. P. Apse-Apsītis, 02.01.2017.–31.12.2017.).
 • «Projekts sadarbībā ar Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centru (LEO KC) un «Aerones»», (proj. vad. A. Avotiņš, 01.09.2016.–31.12.2018.).
ES un starptautisko programmas projekti:
 • Erasmus+ projekts «Viedās enerģētikas mācību programmu izveide Krievijas un Vjetnamas universitātēs (ESSENCE)».
 • Projekts ar CERN ARIES «Paātrinātāja pētniecība un inovācijas Eiropas zinātnes un sabiedrības attīstībai», (proj. vad. P. Apse-Apsītis, 01.05.2017.–01.05.2021.).
 • «Dinamiskas elektroenerģijas patēriņa uzraudzības un datu iegūšanas sistēma (DEPUIS)», KC-PI-2017/12, RTU PVS ID Nr. 3247 (proj. vad. P. Apse-Apsītis, 19.07.2017.–18.07.2020.).
 • ERAF projekts «Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām», (proj. vad. I. Galkins, 01.03.2017.–29.02.2020.).
 • ERAF projekts «Energoefektīvu celšanas iekārtu enerģijas uzkrājēju sistēmu izstrāde», (proj. vad. V. Bražis, 29.01.2018.–28.01.2021.).
 • «Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol)», (proj. vad. A. Avotiņš, 01.03.2017.–29.02.2020.).
 • EC ARTEMIS Call 2012 Arrowhead, (proj. vad. A. Zabašta, N. Kuņicina, EUR 100 000, 01.03.2013.–28.02.2017.).
 • Startup tramplīns Centrālbaltijā Springboard, (proj. vad. L. Ribickis, 01.11.2015.–31.01.2018.).
 • «Iegultās daudzkodolu sistēmas jaukta kritiskuma pielikumprogrammām dinamiskās un mainīgās reālā laika vidēs», (proj. vad. M. Gorobecs, 01.03.2016.–30.06.2017.).
 • «Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs (Fizika)», (proj. vad. A. Zabašta, N. Kuņicina, 15.10.2015.–14.10.2018.).
 • «Elektroenerģijas tirgus un inženieru izglītība (ELEMEND)», (proj. vad. A. Zabašta, 15.10.2017.–14.10.2020.).
 • Erasmus+ projekts «Lietišķo mācību programmu izstrāde kosmosa izpētes un inteliģentas robotikas sistēmās (APPLE)»,  (proj. vad. A. Zabašta, 15.10.2016.–14.10.2019.).
 • «Tehnisko telpu izmantošanas veicināšana augstākās izglītības iestādēs”, (proj. vad. A. Avotiņš, 01.12.2017.–30.11.2019.).
 • ERAF «Dabisks termoiepakojums», (Dagnija Blumberga, 1. kārta: 19.07.2017.–18.01.2018., 2. kārta: 19.01.2018.–31.03.2020.).
 • ERAF «Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma», (Dagnija Blumberga, 01.04.2017.–31.03.2020.).
 • ERANet-LAC «Bio-Empowered Oxidative Coupling of Methane (OCM) Process (BIOCM)», ( proj. vad. Jūlija Gušča, 01.02. 2017.–31.01.2020.).
 • Erasmus+ «Kapacitātes stiprināšana izturētspējīgai izglītībai Āzijā (CABARET)» (Francesco Romagnoli, 15.10.2016.–14.10.2019.).
 • Horizon 2020 «Save your building by saving energy. Begin to move more quickly (Accelerate SUNSHINE)», ( proj. vad. Marika Rošā, 01.04.2017.–01.03.2020.).
 • Horizon 2020 «Robust Internal Thermal Insulation of Historic Buildings (RIBUILD)», (Andra Blumberga, 01.01.2015.–01.01.2020.).
 • Horizon 2020 «Save your bUildiNg by SavINg Energy – towards 20  2020  m2 of deeply renovated multifamily residential buildings (SUNShINE)», (Marika Rošā, 2015–2019).
 • Interreg «Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region (LowTEMP)», (proj. vad. Francesco Romagnoli, 01.10.2017.–01.09.2020.).
 • Interreg «Laboratory network for testing, characterisation and conformity assessment of electronic products developed by SMEs (TEST-4-SME)», (Francesco Romagnoli, 01.09.2017.–31.08.2020.).
 • Interreg «Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Act Now)», (proj. vad. Francesco Romagnoli, 01.10.2017.–01.08.2020.).
 • Nordic Energy Research «Energosistēmu pielāgojamība mainīgu atjaunojamo energoresursu enerģijas integrēšanai (Flex4RES)», (Dagnija Blumberga, 01.01.2016.–01.12.2019.).
 • ERAF «Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem Omega-3», (Ivars Veidenbergs, 29.01.2018.–28.07.2018.).
 • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) «Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās», (Dagnija Blumberga, 07.02.2018.–01.03.2021.).
 • The European Climate Initiative (EUKI) «Climate investment capacity (CIC): climate finance dynamics & structure for financing the 2030 targets», (Agris Kamenders, 10.2018.–31.12.2020.).
 • Horizon 2020 programma (No. 646116) «RealValue: Realising Value From Electricity Markets With Local Smart Electric Thermal Storage Technology» («Viedo elektriskas-termālas enerģijas akumulēšanas tehnoloģiju izmantošana elektroenerģijas tirgus apstākļos»; 2015.–2018.).